Årsredovisning 2018

Nyckeltal

 • Försäljning 2018
  0

  MSEK

 • Justerat rörelseresultat 2018
  0

  MSEK

 • 0

  Leasade satelliter

 • 0

  År av verksamhet

 • Q1

  • Förberedelse inför en notering på Nasdaq First North Premier.
  • Flytt av en satellit till en av koncernens banpositioner.
 • Q2

  • Notering på Nasdaq First North Premier och nyemission om MSEK 173.
  • Övertilldelningsoptionen utnyttjades och tillförde bolaget ytterligare MSEK 49.
  • Ny styrelse i samband med noteringen.
 • Q3

  • Bolaget tecknade kundkontrakt om totalt MUSD 18,6 via Intelsat General Corporation.
 • Q4

  • Avtal med SpaceX för uppskjutningen av bolagets första satellit.
  • En extra bolagsstämma.
  • Första order erhölls från europeisk myndighet.
  • SSL valdes som leverantör av satelliten Ovzon-3.

Verksamheten

Den första fasen av Ovzons erbjudande av mobila bredbandstjänster via satellit lanserades 2014. Nuvarande tjänst har uppmätts till cirka 80 gånger snabbare än konkurrerande tjänster med terminaler av liknande storlek och säljs till jämförelsevis väsentligt lägre priser. Erbjudandet har tagits emot väl och Ovzons intäkter har ökat från MSEK 53,3 (2014) till MSEK 208 (2018), motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxt om cirka 40 procent.

Strategi

Ovzons vision på lång sikt är att ha flera egna satelliter som möjliggör ett globalt tjänsteutbud för att bli en ledande leverantör av satellitkommunikation.

 • Idag

  Satellitkommunikation med leasade satelliter

 • 1–3 år

  Ytterligare leasad kapacitet

 • Om 2 år

  Uppskjutning av Ovzon-3

Aktien

Sex anledningar att investera i Ovzon

 1. En stor och växande marknad för satellitkommunikationstjänster
 2. Ökat behov av mobilitet
 3. Attraktivt erbjudande baserat på en kombination av hög bandbredd och mobilitet
 4. Beprövad teknik och affärsmodell
 5. Höga inträdeshinder på grund av patent, frekvenslicenser och banpositioner
 6. Bolagsledning med omfattande erfarenhet av satellitkommunikationsmarknaden