Ägarförhållanden

31 mars, 2020.

Aktieägare Antal aktier Procent
Öresund 5 009 426 14,3%
Bure Equity 4 799 698 13,7%
Afa Försäkring 3 892 458 11,1%
OVERHORIZON (CYPRUS) PLC 3 057 114 8,8%
Handelsbanken 1 458 865 4,2%
AB Stena Finans 1 358 559 3,9%
Pension, FUTUR 1 345 894 3,9%
Catella Fondförvaltning 1 206 753 3,5%
Handelsbanken Fonder 1 199 469 3,4%
SEB AB, Luxembourg Branch, W8IMY 809 725 2,3%
10 största ägare 24 137 961 69,1%
Övriga 10 806 194 30,9%
Total 34 944 155 100,0%