Ägarförhållanden

28 februari, 2019.

Aktieägare Antal Procent
Öresund 5 009 426 14,92%
Bure Equity 4 799 698 14,29%
AFA 3 892 458 11,59%
Overhorizon PLC 3 057 114 9,10%
Catella 2 084 712 6,21%
Handelsbanken 1 500 000 4,47%
Stena / Dan Sten Olsson m familj 802 508 2,39%
Nortal Investments AB / Staffan Persson 791 074 2,36%
BNP / Madrague 675 000 2,01%
Carnegie 570 092 1,70%
Traction 381 000 1,13%
Björn Nordenvall 361 744 1,08%
Totalt 23 924 826 71,2%