Ägarförhållanden

31 oktober, 2019.

Aktieägare Antal Procent
Öresund 5 009 426 14,9%
Bure Equity 4 799 698 14,3%
AFA 3 892 458 11,6%
Overhorizon PLC 3 057 114 9,1%
Handelsbanken fonder 1 619 800 4,8%
Catella 1 434 988 4,3%
Danica Pension 1 377 680 4,1%
Avanza Pension 877 150 2,6%
Skandinaviska Enskilda Banken S.A 804 905 2,4%
Nortal Investments AB 771 074 2,3%
Summa största ägarna 23 644 293 70.4%
Övriga 9 941 303 29.6%
Totalt 33 585 596 100.0%