Ägarförhållanden

19 juli, 2019.

Aktieägare Antal Procent
Öresund 5 009 426 14,9%
Bure Equity 4 799 698 14,3%
AFA 3 461 758 10,3%
Overhorizon PLC 3 057 114 9,1%
Handelsbanken fonder 2 033 263 6,1%
Catella 1 550 919 4,6%
Danica Pension 862 460 2,6%
Stena / Dan Sten Olsson m familj 800 905 2,4%
Nortal Investments AB / Staffan Persson 771 074 2,3%
Avanza Pension 674 891 2,0%
Summa största ägarna 23 021 508 73.2%
Övriga 10 564 088 26.8%
Totalt 33 585 596 100.0%