Ägarförhållanden

31 december, 2018.

Aktieägare Antal Procent
OverHorizon (Cyprus) Plc 3 057 114 36,41%
Investment AB Öresund 1 060 000 12,62%
Bure Equity 1 007 568 12,00%
AFA Försäkring 665 139 7,92%
Catella Fonder 425 000 5,06%
Handelsbanken Fonder 375 000 4,47%
BNP Paribas Investm partn 175 000 2,08%
Fam Olsson m stiftelse 161 755 1,93%
Avanza Pension 90 514 1,08%
Övriga 1 379 309 16,43%
Totalt 8 396 399 100,00%