Ägarförhållanden

31 mars, 2019.

Aktieägare Antal Procent
Öresund 5 009 426 14,92%
Bure Equity 4 799 698 14,29%
AFA 3 892 458 11,59%
Overhorizon PLC 3 057 114 9,10%
Catella 1 939 959 5,78%
Handelsbanken 1 750 000 5,21%
Danica Pension 911 665 2,71%
Stena / Dan Sten Olsson m familj 800 905 2,38%
Nortal Investments AB / Staffan Persson 791 074 2,36%
BNP / Madrague 575 210 1,71%
Carnegie 565 034 1,68%
Avanza Pension 475 372 1,42%
Summa största ägarna 24 567 915 73,2%
Övriga 9 017 681 26,8%
Totalt 33 585 596 100,0%