Aktiekapitalets utveckling

Av följande tabell framgår förändringarna i bolagets aktiekapital samt förändringar som kommer att skedde i samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market:

Datum Transaktion Förändring av antal aktier Förändring av aktiekapitalet Totalt aktiekapital Totalt antal aktier
2016 500 000 SEK 5 000
1/1 2017  –  – 500 000 SEK 5 000
1/1 2018  – 500 000 SEK
7/2 2018 Aktiesplit 4 995 000 500 000 SEK 5 000 000
18/5 2018 Nyemission av aktier som en del av Erbjudandet 2 699 971 269 997 SEK 767 977 SEK 7 669 971
11/6 2018 Nyttjande av övertilldelningsoption 696 428 69 642,8 SEK 839 639 8 SEK 8 396 399
30/1 2019 Företrädesemission 25 189 197 2 518 920 SEK 3 358 560 SEK 33 585 596
30/1 2020 Nyemission av aktier 1 358 559 135 855,90 SEK 3 494 415,50 SEK 34 944 155