Aktiekapitalets utveckling

Av följande tabell framgår förändringarna i bolagets aktiekapital samt förändringar som kommer att skedde i samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Premier:

År Transaktion

Förändring av antal aktier

Förändring av aktiekapitalet Totalt aktiekapital

Totalt antal aktier

2016

500 000 SEK

5 000

1/1 2017

500 000 SEK

5 000

1/1 2018  –

500 000 SEK

5 000

7/2 2018 Aktiesplit

4 995 000

500 000 SEK

5 000 000

18/5 2018 Nyemission av aktier som en del av Erbjudandet

2 699 971

269 997 SEK 769 997 SEK

7 669 971

11/6 2018 Nyttjande av övertilldelningsoption

696 428

69 642,8 SEK 839 639,8 SEK

8 396 399

30/1 2019 Företrädesemission

25 189 197

2 518 920 SEK 3 358 560 SEK

33 585 596