Drönarkommunikation

Ovzons tjänst möjliggör säker bredbandskommunikation med drönare utom synhåll (Beyond Line Of Sight, BLOS).

Obemannade flygfarkoster och system blir allt vanligare och används för många tillämpningar, alltifrån äventyrsfilmning till realtidskartläggning och monitorering av grödor.

Bredare verksamheter, såsom inspektion av rörledningar eller skogsbruksövervakning, kräver att obemannade flygfarkoster ska kunna fungera utom synhåll för den som styr farkosten. Nuvarande lösningar har begränsningar i sin användarnytta: större, tyngre drönare är anpassade för militärteknologi kan länka via satellit, men är mycket dyra; mindre drönare saknar kraft för att bära traditionell satellitkommunikationsutrustning och är därför begränsade till markkommunikationens räckvidd. De flesta lösningar har en begränsning avseende bandbredd för objekt i rörelse.

Ovzons tjänst är utformad för att lösa exakt detta problem – att möjliggöra kommunikation med höga datahastigheter mellan operatör och drönare som befinner sig bortom horisonten, med en ny generation av kompakt terminalutrustning med hög bandbredd kombinerad med dedikerad, styrbar satellittäckning.