Gränsskydd

Ovzon ger säker, dynamisk bredbandstäckning för effektivt gränsskydd och säkerhet.

Att upprätthålla gränsernas integritet och säkerhet är ett gammalt och globalt problem med många olika lösningar. Svårigheten att göra detta trots modern teknik blev onekligen mycket tydlig i Europa 2016, där både lands- och sjögränserna drabbades hårt av den humanitära krisen och av ett oöverträffat stort antal flyktingar som migrerade över både land och hav.

Ovzons tjänster är speciellt lämpade för samordning av ett stort antal kommunikationslösningar, med hjälp av säkra bredbandslänkar, över ett stort område som saknar mer konventionell kommunikationsinfrastruktur – som till exempel maritima gränser i Medelhavet eller i avlägsna kontinentala landområden. Dessutom kan Ovzons tjänster konfigurera om satellittäckning på marken för att stödja specifika områden av intresse på ett dynamiskt sätt, för att ge ytterligare täckningsförmåga. Både säkerhetsaspekter och humanitära behov kan tillgodoses med samma system.