Hållbarhet

Ovzon har initierat ett hållbarhetsarbete som är indelat i fyra fokusområden och identifierade prioriterade frågor för varje område. Totalt har bolaget identifierat 16 prioriterade frågor baserade på interna och externa intressentdialoger och inspirerade av Global Reporting Initiative (GRI).

Minska miljöpåverkan

 • Minska påverkan på klimatet: företagets kommunikationstjänst minskar onödiga transporter, särskilt i områden där traditionella telekomtjänster saknar täckning.

Miljömässigt hållbara innovationer:

 • Ovzon arbetar med partnerskapslösningar inom djurlivsbevakning som syftar till att leverera kommunikationsinfrastruktur som förbinder djur och djurväktare med en innovativ lösning för att förhindra tjuvskytte.
 • Ovzon erbjuden en dynamisk, responsiv och säker bredbandskapacitet, för att ersätta telekominfrastruktur när naturkatastrofer inträffar.

Ansvarsfulla affärer

 • Nolltolerans mot korruption
 • Ansvarsfulla leverantörsrelationer: Ovzon arbetar huvudsakligen med lokala underleverantörer
 • Informationssäkerhet
 • Produktsäkerhet

Bidra till samhället

 • Innovation och kunskapsspridning
 • Ökad säkerhet och försvarsförmåga: Ovzons tjänster syftar till att öka effektiviteten hos befintliga försvarskommunikationssystem genom att utnyttja sin fulla kapacitet.
 • Samhällsengagemang med fokus på att främja utbildning och teknikintresse

Attraktiv arbetsgivare

 • Utveckla ledare och medarbetare
 • Medarbetarengagemang
 • Jämställdhet och mångfald: 14 procent av Ovzons anställda är idag kvinnor och 40 procent av doktorander i företaget är kvinnor. Cirka 35 procent av de anställda är icke-svenskar.
 • Hälsa och säkerhet: årliga test för att säkerställa friska individer