Katastrofhantering

Ovzons tjänst ger en dynamiskt mottaglig och säker bredbandskapacitet, för att ersätta eller stärka infrastrukturen när naturkatastrofer inträffar.

Naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människan utgör stora utmaningar vads gäller kommunikation och samordning, särskilt när det drabbar samhällen som är beroende av högteknologi och sammankopplad infrastruktur.

Ovzons lösning, med hög och säker kapacitet och dynamiska täckningsområden, är osedvanligt lämpad för att hjälpa till med snabb hantering av katastrofsituationer och ersätter eller bistår befintlig infrastruktur som har förstörts eller skadats. För större incidenter kan Ovzon konfigurera om geografisk täckning för att ge ytterligare fokus och bandbredd, och med små smidiga mobila terminaler ge tillgång till områden som isoleras av översvämningar, jordskred eller andra fenomen.

Koordination av flera kommunikationssystem i realtid, genom säkra länkar med hög bandbredd, möjliggör en effektivare respons- och återställningsprocess. I slutändan översätts bättre teknik till fler sparade liv.