Koncernledning

Egna innehav av aktier uppdaterade per 31 mars 2019.

Magnus René
Magnus René
VD

Född 1962.

Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik, Chalmers Tekniska Högskola.
Nuvarande uppdrag: VD och styrelseledamot i bolaget, styrelseledamot Integrum AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: VD Arcam AB 2001–2018. VD och affärsområdeschef Hogia Teknik 1999–2000. VP Customer Service Mycronic 1990–1999.

Beroende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets huvudägare.

Magnus René äger 80 000 aktier och 200 000 köpoptioner i bolaget.

Per Wahlberg
Per Wahlberg
Vice VD

Född 1966.

Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Idéhistoria, Umeå universitet, radiolänktekniker, Flygvapnets markteletekniska skola, och Teleteknisk linje på gymnasiet.
Nuvarande uppdrag: Vice VD med ansvar för Innovation och affärsutveckling i bolaget, vice VD och styrelseledamot för OverHorizon AB samt grundare och styrelseledamot för Etheron AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Satellitoperatör Tele-X och projektledare vid Svenska rymdaktiebolaget, medgrundare till Swe-Dish Satellite Systems.

Per Wahlberg äger 335 856 aktier i bolaget och har via ett 8,79% ägande i bolagets tidigare moderbolag OverHorizon (Cyprus) PLC ett indirekt ägarintresse i bolaget. Utöver detta har Per 39 000 teckningsoptioner i bolaget.

Kennet Lejnell
Kennet Lejnell
CTO

Född 1968.

Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Fil.dr. i teoretisk fysik, Stockholms Universitet och Princeton University.
Nuvarande uppdrag: CTO för bolaget och styrelseledamot för Equi Performance Sweden AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: CTO och CSO för Swe-Dish Satellite Systems.

Kennet Lejnell äger 185 795 aktier i bolaget och har via ett 2,56% ägande i bolagets tidigare moderbolag OverHorizon (Cyprus) PLC ett indirekt ägarintresse i bolaget. Utöver detta har Kennet 25 000 teckningsoptioner i bolaget.

Johan Brandt
Johan Brandt
CFO

Född 1974.

Nationalitet: Svensk.
Utbildning: MBA, Gothenburg School of Economics (Göteborgs Universitet).
Andra engagemang: Grundare och ägare av Axellen AB.
Tidigare engagemang/erfarenhet: Auktoriserad revisor på EY, CFO på Nimbus, EVP och CFO på Arcam AB.

Johan Brandt äger 18 000 aktier i bolaget. Utöver detta har Johan 25 000 teckningsoptioner i bolaget.

Jim Gerow
Jim Gerow
Koncernchef för OverHorizon LLC.

Född 1961.

Nationalitet: Amerikansk.
Utbildning: Kandidatexamen i elektroteknik, University of Connecticut.
Nuvarande uppdrag: –
Tidigare uppdrag/erfarenhet: VD för Swe-Dish Satellite Systems LLC, Government Program Manager, MBITR, MBMMR vid USSOCOM, Department of the Army (DOA), Government (GS-13) på USSOCEUR, Medic, Informatör på USMC/Navy Special Warfare (NSW), USMC Special Operations Training Group (SOTG) och fältsjukvårdare vid SEAL.

Jim Gerow äger 7 500 aktier i Bolaget och har via ett 1,18% ägande i bolagets tidigare moderbolag OverHorizon (Cyprus) PLC ett indirekt ägarintresse i Bolaget. Utöver detta har Jim 39 000 optioner i bolaget.

Pål Ekberg
Pål Ekberg
VD för OverHorizon LLC

Född 1972.

Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Statskunskap och ekonomi, Lunds universitet.
Nuvarande uppdrag: VD för OverHorizon LLC
Tidigare uppdrag: Vice försäljningschef för Swe-Dish Satellite Systems, konsult på Exportrådet och reservofficer (Löjtnant) i svenska Flygvapnet.

Pål Ekberg äger 50 000 aktier i bolaget och har via ett 2,69% ägande i bolagets tidigare moderbolag OverHorizon (Cyprus) PLC ett indirekt ägarintresse i bolaget. utöver detta har Pål 39 000 optioner i bolaget.

Rolf Olofsson
Rolf Olofsson
CLO

Född 1947.

Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Jur.kand., Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet.
Nuvarande uppdrag: Managing Partner, Space Law Advisors LLC, grundare för Powder Dog LLC och grundare av och rådgivare till styrelsen i Youth For Understanding Sverige.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Partner och Global Head of Telecom, Satellite and Media Practice Group, (bosatt i Washington DC, Bryssel och Stockholm) på White & Case LLP, partner på Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB (bosatt i Stockholm och New York).

Rolf Olofsson äger inga aktier i bolaget.