Koncernledning

Innehav uppdaterade per 4 juli 2020.

Magnus René
Magnus René
VD, sedan 2019.

Född 1962.

Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik, Chalmers Tekniska Högskola.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i SLM Solutions och Inkbit.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: VD Arcam AB 2001–2018. VD och affärsområdeschef Hogia Teknik 1999–2000. VP Customer Service Mycronic 1990–1999.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Magnus René äger 87 272 aktier samt 100 000 teckningsoptioner av optionsprogram 2020/2023 och 200 000 köpoptioner (förfaller maj 2022).

Per Wahlberg
Per Wahlberg
Vice VD, sedan 2019.

Född 1966.

Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Idéhistoria, Umeå universitet, radiolänktekniker, Flygvapnets markteletekniska skola, och Teleteknisk linje på gymnasiet.
Övriga uppdrag: Vice VD och styrelseledamot för OverHorizon AB samt grundare och styrelseledamot för Etheron AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Satellitoperatör Tele-X och projektledare vid Svenska rymdaktiebolaget, medgrundare till Swe-Dish Satellite Systems.

Per Wahlberg äger 335 856 aktier samt 39 000 teckningsoptioner av optionsprogram 2018/2021 och 50 000 teckningsoptioner av optionsprogram 2020/2023. Tilläggande, ett 8,79 procent indirekt ägande via bolagets tidigare moderbolag OverHorizon (Cyprus) PLC.

Johan Brandt
Johan Brandt
CFO, sedan 2018.

Född 1974.

Nationalitet: Svensk.
Utbildning: MBA, Gothenburg School of Economics (Göteborgs Universitet).
Övriga uppdrag: Grundare och ägare av Axellen AB.
Tidigare engagemang/erfarenhet: Auktoriserad revisor på EY, CFO på Nimbus, EVP och CFO på Arcam AB.

Johan Brandt äger 19 636 aktier (10 909 privat och 8727 via bolag) samt 18 000 köpoptioner av optionsprogram 2018/2021 och 25 000 köpoptioner av optionsprogram 2020/2023.

Kennet Lejnell
Kennet Lejnell
CTO, sedan 2019.

Född 1968.

Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Fil.dr. i teoretisk fysik, Stockholms Universitet och Princeton University.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot för Equi Performance Sweden AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: CTO och CSO för Swe-Dish Satellite Systems.

Kennet Lejnell äger 199 012 aktier (40 400 privat och 158 612 via bolag) samt 39 000 teckningsoptioner av optionsprogram 2018/2021 och 50 000 teckningsoptioner av optionsprogram 2020/2023. Tilläggande, ett 2,56 procent indirekt ägande via bolagets tidigare moderbolag OverHorizon (Cyprus) PLC.

Tom Hopkins
Tom Hopkins
Chief Operating Officer, sedan 2020

Född 1962

Nationalitet: Amerikan
Utbildning: MBA, Benedictine College och BA i Political Science, University of Connecticut
Övriga uppdrag:
Tidigare erfarenhet: Director på Raytheon Blackbird Technologies, Inc., Officer (Överste) i US Army, med ledande positioner inom organisationen.

Tom Hopkins äger 50 000 teckningsoptioner av optionsprogram 2020/2023.

Nils Norén
Nils Norén
VP Development & Product Supply, sedan 2020.

Född 1961.

Nationalitet: Svensk.
Utbildning: 
Civilingenjör Elektroteknik, Chalmers Tekniska Högskola.
Övriga uppdrag: 
Tidigare engagemang/erfarenhet: Chief Development & Production Officer at Zound Industries AB 2012-2020. Head of System & Requirements, platform development Sony Ericsson 2010-2012. Head of Hardware Development, Sony Ericsson Beijing 2007-2010.

Nils Norén äger 21 818 aktier samt 50 000 teckningsoptioner av optionsprogram 2020/2023.

Pål Ekberg
Pål Ekberg
VP Satellite Operations, sedan 2019.

Född 1972.

Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Statskunskap och ekonomi, Lunds universitet.
Övriga uppdrag: VD för OverHorizon LLC
Tidigare uppdrag: Vice försäljningschef för Swe-Dish Satellite Systems, konsult på Exportrådet och reservofficer (Löjtnant) i svenska Flygvapnet.

Pål Ekberg äger 54 545 aktier samt 50 000 teckningsoptioner av optionsprogram 2020/2023.

Jim Gerow
Jim Gerow
VP Key Accounts, sedan 2019.

Född 1961.

Nationalitet: Amerikansk.
Utbildning: Kandidatexamen i elektroteknik, University of Connecticut.
Övriga uppdrag: –
Tidigare uppdrag/erfarenhet: VD för Swe-Dish Satellite Systems LLC, Government Program Manager, MBITR, MBMMR vid USSOCOM, Department of the Army (DOA), Government (GS-13) på USSOCEUR, Medic, Informatör på USMC/Navy Special Warfare (NSW), USMC Special Operations Training Group (SOTG) och fältsjukvårdare vid SEAL.

Jim Gerow äger 7500 aktier samt 39 000 teckningsoptioner av optionsprogram 2018/2021 och 50 000 teckningsoptioner av optionsprogram 2020/2023.