Myndigheter & försvar

Ovzon tillhandahåller säker bredbandskommunikation i vidsträckta områden med otillgänglig täckning.

Användare av satellitkommunikation inom myndigheter och moderna försvarsorganisationer kräver idag flexibla kommunikationslösningar med hög kapacitet i svårtillgängliga geografiska områden där behovet av täckning kan skifta snabbt. Befintliga lösningar på marknaden ger hög kapacitet i områden med fast kommunikationsinfrastruktur, eller möjligheten att flytta täckningsområden, men inte både och. Oavsett vilket, så är dessa typer av tjänster kostnadskrävande.

Ovzon är den första leverantören av en helhetslösning för äkta mobil, satellitbaserad bredbandstjänst. Syftet är tudelat: dels att öka användarnas räckvidd genom att tillhandahålla bredbandskommunikation med hög datahastighet med små mobila terminaler (som är i rörelse eller stilla) och dels att öka effektiviteten hos befintliga system genom att utnyttja deras fulla kapacitet och öka genomströmningen av data. Ovzon kombinerar den rörlighet och flexibilitet som finns i L-band-satellittjänster med de egenskaper avseende hög bandbredd som återfinns i fasta satellitkommunikationstjänster – till ett attraktivt pris.