Nästa generation Ovzon

Kommande satellit: Ovzon-3

Nästa generations Ovzontjänst baseras på kompletta proprietära komponenter och patenterad teknik. Ovzon-3 kommer att öka tjänstens prestanda avsevärt, leda till nya typer av tjänster, möjliggöra användandet av ännu mindre terminaler, utöka täckningsområden och öka mängden tillgänglig bandbredd.

Ovzon-3 kommer ytterligare öka datahastigheten mer än 4x, och innehåller den avancerade egenutvecklade så kallade ombord processorn (OBP) som ytterligare förbättrar tjänsten.

Nästa generation: För att stödja Ovzons nästa generation av satelliter, utvecklas nu nya terminaler med elektriskt styrda antenner och förstärkt signal – terminaler extremt liten utformning, hög anslutningskapacitet och exceptionell prestanda.