Organisation

Bolagsledning med omfattande erfarenhet av satellitkommunikationsmarknaden.

Ovzons ledning har omfattande och framgångsrik erfarenhet av att utveckla och expandera satellitföretag med verksamhet runt om i världen, och nästan samtliga medarbetare har erfarenhet av satellitkommunikationsbranschen. Till exempel var bolagets medgrundare Per Wahlberg med och grundade Swe-Dish Satellite Systems 1994, ett bolag som senare såldes till amerikanska bolaget Rockwell Collins. Ovzons ledning har också långvariga kontakter med radio och Tv-bolag samt statliga kunder och en framgångsrik historik av teknisk utveckling och innovation.

Ovzon har två managementteam, ett baserat i Sverige och det andra i USA, med kompletterande erfarenheter av att utveckla nya affärsmodeller, innovation och banbrytande teknik samt kunskaper inom teknik, näringsliv och juridik. Merparten av forskning och utveckling sker i Sverige medan den amerikanska grenen ansvarar för försäljning till statliga myndigheter, som idag svarar för den största delen av koncernens intäkter. Ovzons ledning har över 150 års samlad erfarenhet inom satellitkommunikationsbranschen och ett bra utgångsläge för att leda koncernen in i framtiden.