OverHorizon (Cyprus) Plc

Här finns information till dig som är indirekt aktieägare i Ovzon AB (publ) via OverHorizon (Cyprus) Plc.

På denna sida kommer information publiceras till dig som är indirekt aktieägare i Ovzon AB (publ) via dotterbolaget OverHorizon (Cyprus) Plc.

Framöver kommer all relevant information att läggas upp på denna sida – fram till dess att alla aktieägare i OverHorizon (Cyprus) Plc fått sina aktier växlade till aktier i moderbolaget Ovzon AB (publ).

Vid frågor, vänligen kontakta mats.sjolin@jahi.se.