Ovzon publicerar årsredovisning för 2019

Ovzon AB:s årsredovisning avseende räkenskapsåret 2019 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats http://www.ovzon.com.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.

For ytterligare information kontakta

Magnus René, CEO, mre@ovzon.com, +1 781 266 6957

Johan Brandt, CFO, jbr@ovzon.com, +46 70 369 33 00