Revision

Bolagets revisorer Grant Thornton Sweden AB valdes första gången 2016. Vid årsstämman 2018 omvaldes Grant Thornton Sweden AB till revisor intill slutet av årsstämman 2019, med Carl-Johan Regell som huvudansvarig revisor.

Besöksadress till Grant Thornton Sweden AB är Sveavägen 20, 111 57 Stockholm.