Pressmeddelanden

Ovzon offentliggör utfall i den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 154 MSEK

Ovzon offentliggör prospekt avseende fullt garanterad företrädesemission om cirka 154 MSEK

Förlängt avtal med VD Magnus René

Kommuniké från extra bolagsstämma i Ovzon

Kallelse till extra bolagsstämma i Ovzon AB (publ)

Styrelsen i Ovzon beslutar om riktad nyemission om cirka 350 MSEK och en fullt garanterad företrädesemission om cirka 154 MSEK

Delårsrapport januari–mars 2020

Ovzon i samarbete med Airbus

Kommuniké från årsstämman i Ovzon AB (publ)

Ovzon säkrar förnyade kontrakt från IGC

Ovzons tjänst i bruk i Italien

Ovzon publicerar årsredovisning för 2019

Kallelse till årsstämma i Ovzon AB (publ)

Bokslutskommuniké januari–december 2019

Ovzon utökar distributionsnätverk

Ovzon genomför riktad nyemission om cirka 84,5 MSEK

Ovzon utser Gomedia Satcom till distributör i Italien

Delårsrapport januari–september 2019

Ovzons valberedning inför årsstämman 2020

Ovzon säkrar förnyade kontrakt från IGC

Delårsrapport januari–juni 2019

Finansiering säkerställd för Ovzon 3

Ovzon tecknar strategiskt avtal med Hispasat – lanserar kraftfull lösning för bärbar uppkoppling

Delårsrapport januari–mars 2019

Magnus René utses till VD för Ovzon. Per Wahlberg blir vice VD med ansvar för utveckling och innovation

Ovzon tidigarelägger delårsrapport – offentliggörs 6 maj 2019

Kommuniké från årsstämman i Ovzon AB (publ)

Ovzon utökar räckvidden efter avtal med Intelsat

Ovzon och Intelsat tecknar avtal för att förbättra datahastigheten vid användning av mobila satellitterminaler

Valberedningen för Ovzon presenterar förslag till styrelse inför årsstämman 2019

Ovzon AB Årsredovisning 2018

Kallelse till årsstämma i Ovzon AB (publ)

Bokslutskommuniké januari–december 2018

Ovzon offentliggör slutgiltigt utfall i den fullt garanterade företrädesemissionen

Ovzon offentliggör prospekt i samband med fullt garanterad företrädesemission om cirka 750 MSEK samt uppdaterad finansiell information som återfinns i prospektet

Ovzon erhåller kontrakt från Intelsat General Corporation

Styrelsen i Ovzon har beslutat om fullt garanterad företrädesemission om högst cirka 750 MSEK

Kommuniké från extra bolagsstämma i Ovzon

Ovzon tecknar tillverkningskontrakt för satellit – första steget mot en global tjänst

Delårsrapport januari–september 2018

Styrelsen i Ovzon föreslår garanterad företrädesemission om högst 750 MSEK för att finansiera Bolagets första satellit

Kallelse till extra bolagsstämma i Ovzon AB (publ)

Ovzon erhåller kontrakt från Storbritanniens försvarsdepartement

Ovzon tecknar avtal med SpaceX för en första satellituppskjutning

Ovzon erhåller kontrakt från Intelsat General Corporation

Ovzon erhåller tre kontrakt från amerikanska försvaret

Ovzon delårsrapport januari–juni 2018

Carnegie utnyttjar övertilldelningsoptionen och Ovzon beslutar om nyemission av 696 428 aktier

Ovzon får bidragsfinansiering av Rymdstyrelsen för utveckling av satellittjänst

Ovzon anställer ny CFO

Första handelsdag i Ovzon-aktien

Ovzon offentliggör prospekt i samband med börsintroduktion på Nasdaq First North Premier

Ovzon avser att noteras på First North Premier Stockholm

Ovzon får order av det amerikanska försvaret

Ovzon öppnar kontor i Tampa FL. USA.