Pressmeddelanden

Ovzons valberedning inför årsstämman 2020

Ovzon säkrar förnyade kontrakt från IGC

Delårsrapport januari–juni 2019

Finansiering säkerställd för Ovzon 3

Delårsrapport januari–mars 2019

Magnus René utses till VD för Ovzon. Per Wahlberg blir vice VD med ansvar för utveckling och innovation

Ovzon tidigarelägger delårsrapport – offentliggörs 6 maj 2019

Kommuniké från årsstämman i Ovzon AB (publ)

Ovzon utökar räckvidden efter avtal med Intelsat

Ovzon och Intelsat tecknar avtal för att förbättra datahastigheten vid användning av mobila satellitterminaler

Valberedningen för Ovzon presenterar förslag till styrelse inför årsstämman 2019

Kallelse till årsstämma i Ovzon AB (publ)

Bokslutskommuniké januari–december 2018

Ovzon offentliggör slutgiltigt utfall i den fullt garanterade företrädesemissionen

Ovzon erhåller kontrakt från Intelsat General Corporation

Styrelsen i Ovzon har beslutat om fullt garanterad företrädesemission om högst cirka 750 MSEK

Kommuniké från extra bolagsstämma i Ovzon

Ovzon tecknar tillverkningskontrakt för satellit – första steget mot en global tjänst

Delårsrapport januari–september 2018

Styrelsen i Ovzon föreslår garanterad företrädesemission om högst 750 MSEK för att finansiera Bolagets första satellit

Kallelse till extra bolagsstämma i Ovzon AB (publ)

Ovzon erhåller kontrakt från Storbritanniens försvarsdepartement

Ovzons valberedning inför årsstämman 2019

Ovzon tecknar avtal med SpaceX för en första satellituppskjutning

Ovzon erhåller kontrakt från Intelsat General Corporation

Ovzon erhåller tre kontrakt från amerikanska försvaret

Ovzon delårsrapport januari–juni 2018

Carnegie utnyttjar övertilldelningsoptionen och Ovzon beslutar om nyemission av 696 428 aktier

Ovzon får bidragsfinansiering av Rymdstyrelsen för utveckling av satellittjänst

Ovzon anställer ny CFO

Första handelsdag i Ovzon-aktien