Pressmeddelanden

Ovzon erhåller kontrakt från Intelsat General Corporation

Styrelsen i Ovzon har beslutat om fullt garanterad företrädesemission om högst cirka 750 MSEK

Kommuniké från extra bolagsstämma i Ovzon

Ovzon tecknar tillverkningskontrakt för satellit – första steget mot en global tjänst

Delårsrapport januari–september 2018

Styrelsen i Ovzon föreslår garanterad företrädesemission om högst 750 MSEK för att finansiera Bolagets första satellit

Kallelse till extra bolagsstämma i Ovzon AB (publ)

Ovzon erhåller kontrakt från Storbritanniens försvarsdepartement

Ovzons valberedning inför årsstämman 2019

Ovzon tecknar avtal med SpaceX för en första satellituppskjutning

Ovzon erhåller kontrakt från Intelsat General Corporation

Ovzon erhåller tre kontrakt från amerikanska försvaret

Ovzon delårsrapport januari–juni 2018

Carnegie utnyttjar övertilldelningsoptionen och Ovzon beslutar om nyemission av 696 428 aktier

Ovzon får bidragsfinansiering av Rymdstyrelsen för utveckling av satellittjänst

Ovzon anställer ny CFO

Första handelsdag i Ovzon-aktien

Ovzon offentliggör prospekt i samband med börsintroduktion på Nasdaq First North Premier

Ovzon avser att noteras på First North Premier Stockholm