Pressmeddelanden

Ovzon utser Gomedia Satcom till distributör i Italien

Delårsrapport januari–september 2019

Ovzons valberedning inför årsstämman 2020

Ovzon säkrar förnyade kontrakt från IGC

Delårsrapport januari–juni 2019

Finansiering säkerställd för Ovzon 3

Ovzon tecknar strategiskt avtal med Hispasat – lanserar kraftfull lösning för bärbar uppkoppling

Delårsrapport januari–mars 2019

Magnus René utses till VD för Ovzon. Per Wahlberg blir vice VD med ansvar för utveckling och innovation

Ovzon tidigarelägger delårsrapport – offentliggörs 6 maj 2019

Kommuniké från årsstämman i Ovzon AB (publ)

Ovzon utökar räckvidden efter avtal med Intelsat

Ovzon och Intelsat tecknar avtal för att förbättra datahastigheten vid användning av mobila satellitterminaler

Valberedningen för Ovzon presenterar förslag till styrelse inför årsstämman 2019

Ovzon AB Årsredovisning 2018

Kallelse till årsstämma i Ovzon AB (publ)

Bokslutskommuniké januari–december 2018

Ovzon offentliggör slutgiltigt utfall i den fullt garanterade företrädesemissionen

Ovzon offentliggör prospekt i samband med fullt garanterad företrädesemission om cirka 750 MSEK samt uppdaterad finansiell information som återfinns i prospektet