Skydda och bevara djurliv

Ovzon möjliggör effektivare sätt att skydda och bevara utrotningshotade arter

Världens djurliv och biologiska mångfald är hotad. Ingenstans är detta mer uppenbart än i Afrika, där otillåten tjuvjakt ger stora förtjänster för tjuvjägare och kriminella organisationer.

Det finns många nya metoder och verktyg tillgängliga för att övervaka, spåra och analysera vilda djur och populationer. I slutändan kommer effektiviteten av djurskyddsbevakning att bero på tillgången till denna kritiska information för rangers och annan personal på fältet. Detta kräver snabb och pålitlig kommunikation över vida och glesbebyggda områden.

Det är här Ovzon och våra partners kommer in i bilden. Vi möjliggör ett flexibelt, pålitligt och säkert kommunikationsverktyg – väl anpassat för ändamålet tack vare små terminaler med stora dataströmmar. Infrastrukturen kopplar upp vildmarksförvaltare och rangers med den underrättelsetjänst som de behöver för att förhindra tjuvjakt och fånga brottslingar innan de kan agera.