Strategi

Expansion av nuvarande tjänsteutbud

Den första fasen av Ovzons tjänst togs i drift 2014. Det prioriterade målet för att expandera bolagets verksamhet är att utöka det nuvarande tjänsteutbudet till att omfatta ytterligare bandbredd.

Uppskjutning av Ovzon-3

Bolagets strategiska mål sedan grundandet är att skjuta upp egna satelliter, varav den första kallas Ovzon-3. Utvecklingen av satelliten har pågått under lång tid. Ovzon-3 kommer bland annat öka tjänstens prestanda avsevärt, leda till nya typer av tjänster, möjliggöra användandet av ännu mindre terminaler, utöka täckningsområden och öka mängden tillgänglig bandbredd. Ovzons vision på lång sikt är att ha flera egna satelliter som möjliggör ett globalt tjänsteutbud och att bli en ledande leverantör av satellitkommunikationstjänster.