Styrelse

Egna innehav av aktier uppdaterade per 31 december 2018.

Lennart Hällkvist
Styrelsens ordförande (sedan 2007).

Född 1951.

Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Magisterexamen från Chalmers tekniska högskola.
Nuvarande uppdrag: COO för bolaget och VD för OverHorizon AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: VD för NSAB och olika ledningspositioner inom dotterbolag till Ericsson.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Oberoende i förhållande till bolagets huvudägare.

Lennart Hällkvist äger inga aktier i bolaget men har via sitt ägande i bolagets moderbolag OverHorizon (Cyprus) PLC ett indirekt ägarintresse i bolaget.

Kennet Lejnell
Styrelseledamot (sedan 2007).

Född 1968.

Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Fil.dr. i teoretisk fysik, Stockholms Universitet och Princeton University.
Nuvarande uppdrag: CTO för bolaget och styrelseledamot för Equi Performance Sweden AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: CTO och CSO för Swe-Dish Satellite Systems.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Oberoende i förhållande till bolagets huvudägare.

Kennet Lejnell äger inga aktier i bolaget men har via sitt ägande i bolagets moderbolag OverHorizon (Cyprus) PLC ett indirekt ägarintresse i bolaget.

Patrik Tigerschiöld
Styrelseledamot (sedan 2018).

Född 1964.

Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi, Stockholms Universitet.
Nuvarande uppdrag: Ordförande i styrelsen för Bure Equity AB, Cavotec AB, Aktiemarknadsbolagens förening och Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Vice ordförande i styrelse för Riddarhuset. Styrelseledamot i Bure Financial Services AB, Självregleringen i Sverige Services AB, Anna Kirtap AB, Idevall & Partners Fonder AB, Idevall & Partners Holding AB och Nationalmuseumi Vänner.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Styrelseledamot i Stockholms Universitet, SU Inkubator, SU Holding och Mercuri International Group.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Ej oberoende i förhållande till bolagets huvudägare.

Patrik Tigerschiöld äger inga aktier i bolaget.

Nicklas Paulson
Styrelseledamot (sedan 2018).

Född 1970.

Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet.
Nuvarande uppdrag: Verkställande direktör för Investment AB Öresund. Styrelseledamot i Bilia AB och Bulten AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Investment Banking på Carnegie Investment Bank AB (publ) och Alfred Berg ABN AMRO.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Ej oberoende i förhållande till bolagets huvudägare.

Nicklas Paulson äger 2 000 aktier i bolaget.

Magnus René
Styrelseledamot (sedan 2018).

Född 1962.

Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik, Chalmers Tekniska Högskola.
Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot Integrum AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: VD Arcam AB 2001–2018. VD och affärsområdeschef Hogia Teknik 1999–2000. VP Customer Service Mycronic 1990–1999.

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets huvudägare.

Magnus René äger 20 000 aktier i bolaget.

Peter Näslund
Styrelseledamot (sedan 2018).

Född 1962.

Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Jur. kand, Lunds universitet.
Nuvarande uppdrag: Advokat, delägare och VD i Advokatfirma DLA Piper Sweden AB. Ordförande i styrelsen för Hedera Group AB (publ), Ladza Fastigheter AB, Picoterm AB och Originalbagarn AB (publ). Styrelseledamot i Ekerö Arena AB, Peter Näslund Advokat AB, Näslund Productions AB, Göta Kanal Rock AB och Jurt AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Styrelseordförande i Swe-Dish Satellite Systems AB.

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets huvudägare.

Peter Näslund äger inga aktier i bolaget men har via sitt ägande i Ovzons moderbolag OverHorizon (Cyprus) PLC ett indirekt ägarintresse i bolaget.