Styrelse

Innehav uppdaterade per 4 juli 2020.

Anders Björkman
Anders Björkman
Styrelsens ordförande (sedan 2019).

Född 1959.

Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Magisterexamen från Chalmers tekniska högskola i Göteborg.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Allgon AB, Vinnergi AB, Maven Wireless AB och Elonroad AB. Styrelseledamot i Tele2 AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Anders har en bakgrund inom telekomindustrin där han var en drivande kraft vid bildandet av det som idag är den svenska operatören Tele2. Han har arbetat för Ericsson AB, har varit CEO för Joint Ventures mellan OnePhone Holding med KPN och British Telecom såväl som VD för Argnor Wireless Ventures samt partner för Brainheart Capital.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Oberoende i förhållande till bolagets huvudägare.

Anders Björkman äger 4 363 aktier samt 30 000 köpoptioner (förfaller maj 2022).

Patrik Tigerschiöld
Patrik Tigerschiöld
Styrelseledamot (sedan 2018).

Född 1964.

Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet.
Övriga uppdrag: Ordförande i styrelsen för Bure Equity AB, Cavotec AB, Aktiemarknadsbolagens förening och Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Vice ordförande i styrelse för Riddarhuset. Styrelseledamot i Bure Financial Services AB, Självregleringen i Sverige Services AB, Anna Kirtap AB, Idevall & Partners Fonder AB, Idevall & Partners Holding AB och Nationalmuseumi Vänner.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: vd för Bure Equity AB 2010-2013, vd för Skanditek Industriförvaltning 1999-2010, vd för SEB Allemansfonder AB 1995-1999.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Ej oberoende i förhållande till bolagets huvudägare.

Patrik Tigerschiöld äger 218 181 aktier.

Nicklas Paulson
Nicklas Paulson
Styrelseledamot (sedan 2018).

Född 1970.

Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet.
Övriga uppdrag: Verkställande direktör för Investment AB Öresund. Styrelseledamot i Bilia AB.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: Investment Banking på Carnegie Investment Bank AB (publ) och Alfred Berg ABN AMRO.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Ej oberoende i förhållande till bolagets huvudägare.

Nicklas Paulson äger 10 907 aktier, själv samt via närstående.

Magnus René
Magnus René
Styrelseledamot (sedan 2018) och VD (2019).

Född 1962.

Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik, Chalmers Tekniska Högskola.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i SLM Solutions och Inkbit.
Tidigare uppdrag/erfarenhet: VD Arcam AB 2001–2018. VD och affärsområdeschef Hogia Teknik 1999–2000. VP Customer Service Mycronic 1990–1999.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Magnus René äger 87 272 aktier samt 100 000 teckningsoptioner av optionsprogram 2020/2023 och 200 000 köpoptioner (förfaller maj 2022).

 

Cecilia Driving
Cecilia Driving
Styrelseledamot (sedan 2020)

Född 1971

Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Jur.kand. och fil.kand. i ekonomi från Stockholms universitet.
Övriga uppdrag: Vice vd Biovica International AB, styrelseordförande Adom AB, styrelseledamot Biovica Services AB.
Tidigare erfarenhet: Vice vd och CFO Biovica International AB, VD respektive CFO på RISE Research Institutes of Sweden AB, CFO på flera bolag inom life science-, private equity-, forsknings- och telekombolag.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Oberoende i förhållande till bolagets huvudägare.

Cecilia Driving äger 563 aktier och inga köpoptioner.

Dan Jangblad
Dan Jangblad
Styrelseledamot (sedan 2020)

Född 1958

Nationalitet: Svensk.
Utbildning: M.Sc. Maskinteknik, Linköpings universitet, Linköping.
Övriga uppdrag: Ägare och VD för Emmern Konsult AB inklusive ett uppdrag som senior rådgivare till VD för Saab AB.  Dan sitter i styrelsen för Combitech AB, Vricon Systems Inc, ordförande för Visual Sweden Vinnväx innovationsprogram (Vinnova) och vice ordförande i Linköpings universitet.
Tidigare erfarenhet: Affärsområdeschef och CSO för Saab AB, VD för Svenska Rymdbolaget SSC.  Ansvarig för Saabs riskkapitalportfölj och ordförande i Combitech AB. Ordförande i föreningen för Svensk Försvarsindustri (SOFF) och styrelseledamot i Swedish ICT och LIU Holding AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Oberoende i förhållande till bolagets huvudägare.

Dan Jangblad äger inga aktier eller köpoptioner.