Utdelning & utdelningspolicy

Ovzons styrelse har inte antagit någon utdelningspolicy eftersom bolaget befinner sig i ett uppbyggnadsskede.