I september, 2021 har antalet aktier och röster förändrats med anledning av den riktade emission (”Nyemissionen”) som beslutades av styrelsen i september 2021.

Antalet aktier och röster har ökat med 4,660,988.

Det totala antalet aktier och röster uppgår per den 30 september 2021 till 51,270,876.

Denna information är sådan som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 september, 2021 kl. 17:00 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Norén, Verkställande Direktör, pno@ovzon.com, +1 206 931 7232

Johan Brandt, Finansdirektör, jbr@ovzon.com, +46 (0)703 693300

Subscribe to press releases and financial reports