Ovzon har säkrat finansiering för sin första egna satellit, Ovzon 3, genom ett lånearrangemang som leds av Proventus Capital Partners. Med finansiering på plats kommer Ovzon nu agera snabbt för att satelliten ska skjutas upp under 2021.

Denna första egna satellit, som för Ovzons räkning tillverkas av Space Solutions, en del av Maxar, har flera högpresterande styrbara antenner för att hantera utmanande kommunikationskrav. Dessutom möjliggör den proprietära on-board-processorn (OBP), som utvecklats av Ovzon, ny funktionalitet såsom direktkommunikation mellan mycket små terminaler, minskad fördröjning och effektivare användning av bandbredden. Satelliten planeras skjutas upp av SpaceX under år 2021.

Ovzon 3 finansieras med de 750 miljoner kronor som nyemissionen i januari 2019 inbringade, tillsammans med en senior lånefacilitet om 60 miljoner USD och ett efterställt lån på 200 miljoner SEK. Lånet i USD löper över upp till 6 år med en ränta på USD 3m Libor + 10%. Lånet i SEK löper över upp till 6,5 år med en ränta på 10% och innefattar också utfärdande av upp till 2 000 000 teckningsoptioner med en upp till femårig löptid och ett lösenpris om 100 kronor. Den seniora lånefaciliteten innehåller vissa villkor och åtaganden för projektfinansiering.

“Det här är en spännande tid för Ovzon och för våra kunder. Ovzon 3 är ett viktigt första steg i vår strategi att revolutionera mobilt bredband via satellit – med den högsta bandbredden och de minsta terminalerna. Ovzon 3 är den första av ett antal planerade satelliter för att nå global täckning för vår avancerade tjänst”,
säger Magnus René, VD för Ovzon.

“Vi värdesätter djupet i Ovzons erbjudande och vi anser att de är rätt positionerade för att leverera på sina långsiktiga mål under de kommande åren. Vår ambition är att vara en långsiktig finansiell partner till Ovzon och stödja bolagets fortsatta utveckling och tillväxt”,
säger David Ullenius, Investment Director på Proventus Capital Partners.

Denna information är insiderinformation som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2019 kl. 18.45 CET.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus René, VD Ovzon
mre@ovzon.com
+1 781 266 6957

Om Ovzon

Ovzon erbjuder en revolutionerande mobil bredbandstjänst via satellit som kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet – med hastigheter upp till 80 gånger snabbare än konkurrerande tjänster. Applikationer inkluderar realtidssensorer och videouppladdningar antingen från rörliga plattformar som små fordon, flygplan eller små drönare, eller personal på plats som bär terminalerna med sig. Ovzon har sitt huvudkontor i Solna med kontor i Tampa i Florida, USA och Bethesda i Maryland, USA. Aktien (OVZON) handlas på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. Läs mer på www.ovzon.com

Om Proventus

Proventus Capital Partners är en aktiv kreditinvesterare och långivare till företag i norra Europa med primärt fokus på finansiering av organisk tillväxt, förvärv och refinansieringar. Proventus Capital Partners fonder förvaltas av Proventus Capital Management AB, ett privatägt företag som står under tillsyn av Finansinspektionen. Proventus Capital Partners har genomfört över 100 kreditinvesteringar under de senaste 15 åren.

Subscribe to press releases and financial reports