Styrelsen och Magnus René har idag förlängt Magnus Renés VD-avtal till och med slutet av 2021.

Magnus René är, sedan noteringen i maj 2018,  styrelseledamot för Ovzon och utsågs till VD i maj 2019 för perioden till slutet av oktober 2020. Magnus René kommer nu att fortsätta det påbörjade arbetet med att industrialisera Ovzons erbjudande och utveckla organisationen för att driva affärsplanen.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Björkman
Styrelseordförande
anders.bjorkman@onephone.se
Tel: +46 70 7700077

Subscribe to press releases and financial reports