Ovzons delårsrapport för första kvartalet 2023 kommer att publiceras klockan 08:00 CEST torsdagen den 20 april 2023. En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas klockan 14:00 CEST samma dag.

Webbsändningen, där Verkställande direktör Per Norén och Finansdirektör Noora Jayasekara presenterar rapporten, nås via följande länk: https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=5C3AA446-7320-4458-9723-9526BB246BD4
 

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på bolagets hemsida: https://www.ovzon.com/en/event/interim-report-january-march-2023 /

En inspelad version av presentationen kommer att finnas tillgängligt efter websändning på samma länk.

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken: https://register.vevent.com/register/BI4d15d76db7a0431b902aa5fa8ea7915a

Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen, via telefonkonferensen finns möjligheten att ställa frågor.

For further information, please contact:
Per Norén, CEO, pno@ovzon.com, +1 206 931 7232
Noora Jayasekara, CFO, nja@ovzon.com, +46 70 318 92 97 

Subscribe to press releases and financial reports