Styrelsen för regulatoriska frågor, Radio Regulations Board (RRB), inom den Internationella telekommunikationsunionen (ITU) har den 27 oktober 2023 godkänt en förlängning av Ovzons regulatoriska tidsfrist för användandet av spektrumet, Bring Into Use (BIU), för den avsedda banpositionen för Ovzon 3. Placeringen av Ovzon 3-satelliten kommer att vara banpositionen 59,7° öst och RRB har förlängt BIU-tidsgränsen till den 4 juli 2024. Detta är väl i linje med den planerade uppskjutningen för Ovzon 3 redan i december 2023.

"Vi är mycket nöjda med beslutet från ITU:s Radio Regulations Board (RRB). ITU spelar en viktig roll i att göra världen mer uppkopplad och Ovzon är exalterade över att spela en allt större roll i just detta framöver. Med detta beslut finns det inga regulatoriska hinder för uppsändningen av Ovzon 3 i december 2023”, säger Ovzons VD Per Norén i en kommentar.