Styrelsen för regulatoriska frågor, Radio Regulations Board (RRB), inom den Internationella teleunionen (ITU) har den 27 mars 2023 godkänt en förlängning av Ovzons regulatoriska tidsfrist för användandet av spektrumet, Bring Into Use (BIU), för banpositionen 59,7° öst. Banpositionen avses användas för satelliten Ovzon 3.

RRB har förlängt BIU-tidsgränsen till den 31 december 2023, vilket gör det möjligt för Ovzon att fortsätta planeringen för placering av satelliten Ovzon 3 i banpositionen 59,7° öst. Förlängningen behövs givet den tidigare tillkännagivna (3 februari 2023) nya tidsplanen för uppskjutningen av Ovzon 3 och stödjer en uppskjutning i den första delen av det nuvarande tidsfönstret juli – september 2023. En uppskjutning som sker sent i det uppskjutningsfönstret kan kräva ytterligare godkännanden från RRB. Ovzon arbetar aktivt och kontinuerligt med satellittillverkaren (Maxar) och uppskjutningsleverantören (SpaceX) för att färdigställa och lansera satelliten.

“Vi är nöjda med RRB:s beslut. Vi kommer fortsätta att vara djupt engagerade i att noggrant övervaka varje detalj som påverkar sluttillverkning- och uppskjutningsschemat för satelliten Ovzon 3. Vi kommer att arbeta aktivt för att säkerställa att uppskjutning av satelliten är synkroniserad med de regulatoriska besluten. Vi är fortsatt fokuserade på att vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa att Ovzon 3-satellitens unika kapacitet och förmåga når sin omloppsbana”, säger Per Norén VD för Ovzon.

ITU är en specialiserad organisation inom Förenta nationerna som reglerar och administrerar den internationella användningen av radiofrekvenser, täckningsområden och prioriteringar för den globala flottan av satelliter. Ovzon har spektrum registrerat hos ITU för tolv banpositioner i den geostationära omloppsbanan. Godkännandena från RRB var specifika för ansökningarna för banpositionen vid 59,7° öst.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Norén, VD, pno@ovzon.com, +1 206 931 7232

Subscribe to press releases and financial reports