Magnus René, styrelseordförande i Ovzon AB (publ) ("Ovzon"), har idag meddelat att han önskar lämnar styrelsen. Styrelsen har beslutat att utse styrelseledamoten Regina Donato Dahlström, med bred operativ erfarenhet inom telekomindustrin, till ny styrelseordförande fram till nästa årsstämma.

Magnus René har varit styrelseledamot i Ovzon sedan 2018, VD under perioden maj 2019 – april 2021 och styrelseordförande sedan april 2021. Han lämnar styrelsen omgående.

”Jag har varit engagerad i Ovzon i nästan 6 år som ledamot, VD och styrelseordförande. Bolagets viktiga projekt Ovzon 3 går nu mot slutförande och bolaget går därmed in i en ny fas. Det passar då bra att lämna över till en ny ordförande. Ovzon är ett fantastiskt bolag med ett fantastiskt team och det har varit ett nöje och en ära att leda styrelsens arbete liksom att arbeta med ledning och medarbetare”, säger Magnus René.

”Magnus har varit ovärderlig för Ovzon under denna period, både som styrelseledamot, VD och som styrelseordförande. Jag och mina kollegor i styrelsen samt resten av Ovzon-teamet vill ödmjukast tacka Magnus för dessa år. Personligen känner mig väldigt inspirerad att ta ett ännu större ansvar i bolaget, nu som styrelseordförande, i ett mycket spännande och viktigt skede i bolagets utveckling”, säger Regina Donato Dahlström.

En ny styrelseordförande kommer att utses genom ordinarie förfarande vid nästa årsstämma.

Subscribe to press releases and financial reports