Nya order, lansering av Ovzon T7 och framsteg med Ovzon 3

Kvartalet april–juni 2023

 • Nettoomsättningen och den justerade nettoomsättningen uppgick till 69 (78) MSEK
 • Rörelseresultatet och det justerade rörelseresultatet uppgick till ‒28 (‒9) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till ‒24 (16) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till ‒0,45 (0,32) SEK
 • Kassaflödet för kvartalet uppgick till ‒238 (52) MSEK

Perioden januari–juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 126 (178) MSEK. Justerad nettoomsättning uppgick till 126 (174) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till ‒52 (‒26) MSEK. Justerat rörelseresultat uppgick till ‒63 (‒26) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till ‒43 (4) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till ‒0,82 (0,09) SEK
 • Kassaflödet för perioden uppgick till ‒167 (–44) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Order om 4,8 MUSD för SATCOM-as-a-Service från europeisk kund
 • Uppföljningsorder om 0,3 MUSD från colombianska partnern Bansat
 • Uppföljningsorder om 0,6 MUSD från franska partnern Nigma Conseil
 • Order genom Vodafone Italia om 0,3 MUSD för SATCOM-as-a-Service avseende fortsatt leverans till italienska brand- och räddningstjänsten
 • Order från svenska rymdaktiebolaget (SSC) för SATCOM-as-a-Service
 • Uppdaterad tidplan för Ovzon 3. Uppsändningen kommer att ske mellan slutet på 2023 till början av 2024

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Lansering av den nya mobila satellitterminalen Ovzon T7
 • Order från den italienska gränspolisen för Ovzon SATCOM-as-a-Service
 • Kontraktsförnyelse från Airbus Defence and Space för fortsatt stöd till Storbritannien

Framtidsutsikter

Med anledning av den svaga inledningen på året är bolagets bedömning att nettoomsättningen för 2023 kommer vara i linje med 2022.

Bolaget har uppdaterat om uppsändningen av Ovzon 3, vilken nu förväntas ske i slutet av 2023 eller början av 2024, förutsatt att den slutliga integrationen och testerna faller ut som planerat.

MSEK Apr–jun 2023 Apr–jun 2022 Jan–jun 2023 Jan–jun 2022 Jan–dec 2022
Nettoomsättning 69 78 126 178 357
Rörelseresultat -28 -9 -52 -26 -81
Periodens resultat efter skatt -24 16 -43 4 -36
Orderbok 124 168 124 168 218
Resultat per aktie, SEK -0,45 0,32 -0,82 0,09 -0,71
Soliditet, % 72 73 72 73 72
Aktiekurs vid periodens slut, SEK 24,4 44,6 24,4 44,6 57,6

VD-kommentar

Nya order, lansering av Ovzon T7 och framsteg med Ovzon 3

Det andra kvartalet och första halvåret av 2023 har inneburit intensivt fokus på kunder, skapa tillväxt och leverans av de viktiga utvecklingssatsningar som Ovzon bygger sin verksamhet på.

Satellitkommunikation är idag en integrerad del av den kommunikationsinfrastruktur som knyter ihop och är en förutsättning för att lösa kritiska uppdrag världen över. Den fortsatta geopolitiska spänningen och de tilltagande klimatförändringarna som följd av global uppvärmning har fått flyktingströmmarna att mer än fördubblats i omfattning. Naturkatastrofer som översvämningar, stormar och skogsbränder fyller nyheterna dagligen. I kritiska situationer har det visat sig att det enda garanterade kommunikationsmedlet för att skydda och förena människor, företag och länder är satellitkommunikation. För Ovzon-teamet och våra kunder har denna hårda sanning blivit alltmer uppenbar. Denna utveckling, i kombination med Ovzons högpresterande, säkra och snabba mobila lösningar och 24/7-support, har gett oss förnyade kontrakt med nuvarande kunder så som den brittiska och amerikanska regeringen och italienska räddningstjänsten, samt nya kunder så som den spanska nationella polisen och den italienska gränspolisen.

Flera nya order och förlängningar från nyckelkunder

Under kvartalet erhöll vi totalt fem order av vårt SATCOM-as-a-Service-erbjudande, och ytterligare två efter kvartalets slut hittills. Den första ordern fick vi genom vårt partnerskap med Nigma Conseil avseende Ovzon OTM-terminaler (On-The-Move). Den andra, och under kvartalet största ordern till ett värde av 4,8 miljoner USD, kom från en europeisk kund och avsåg Ovzon SATCOM-as-a-Service. Vi blev också glada över att få en order på en av våra hemmamarknader, från Swedish Space Corporation (SSC). Ur en humanitär aspekt var vi mycket stolta över ordern vi fick genom vår partner Bansat för att tillhandahålla mobil satellitanslutning till colombianska UDAPV – en avdelning inom den colombianska civilregistret som stöder utsatt befolkning.

I juni fick vi också en förnyad order från den italienska räddningstjänsten. Denna gång genom Vodafone Italia. Med Vodafone Italia, som har ramavtal med italienska statliga myndigheter, såsom det italienska inrikesministeriet, får Ovzon en nystart i Italien. Även om denna förnyelseorder var begränsad i omfattning, tror vi nu på utökade möjligheter och att våra leveranser till italienska statliga myndigheter kommer att bli mer progressiva och stabila med detta partnerskap. Totalt uppgick vår orderingång under andra kvartalet till 5,5 MUSD motsvarande cirka 60 MSEK.

Våra framsteg på den italienska marknaden befästes genom ett avtal med en ny kund efter kvartalets utgång, den italienska gränspolisen. Detta är ett gott tecken på att vår position och vårt rykte leder till nya kunder och kontrakt. När det gäller vår tidigare italienska distributör, som resulterade i reserveringar för osäkra fordringar under 2022, har vi fortfarande 7 MSEK i exponering i vår balansräkning. Vi har fått vissa betalningar under kvartalet, men tyvärr ser vi fortfarande betalningsförseningar.

Ovzon 3 i sin avslutande fas

Testerna, monteringen och slutförandet av Ovzon 3 har under det andra kvartalet gått bra och satelliten klarade de så viktiga systemnivådynamiska testerna i början av augusti. Trots att viktigt arbete återstår, befinner sig satelliten i de sista utvecklingsfaserna. Vår justerade tidsplan som kommunicerades i juni 2023 ser i dagsläget ut att hålla, vilket pekar på en uppsändning av Ovzon 3 tidigast sent 2023 eller i början av 2024. Vi kommer att kommunicera en snävare och mer specifik tidsram för uppsändning någon gång under fjärde kvartalet.

Som tidigare nämnts påverkar omplaneringen av Ovzon 3 inte våra nuvarande kommersiella aktiviteter eller leveranser av Ovzon SATCOM-as-a-Service till våra kunder världen över.

Lansering av Ovzon T7

Vi är mycket stolta över att ha lanserat den industriledande mobila satellitterminalen Ovzon T7. Denna unika mobila satellitterminal har den minsta och lättaste formfaktorn och väger endast 2,8 kg. Den har dubbla modem varav ett är ett On-Board-Processor-modem.

Terminalen innefattar samtliga dessa nya funktioner utan att kompromissa med den högsta prestandan. De visningar vi hittills haft för kunder och partners har skapat stort intresse.

Ovzon T7 är speciellt designad för militären, civilförsvaret, polisen och andra räddningstjänster och är utvecklad för användning med Ovzon 3. Lanseringen är därmed starten för de marknadsaktiviteter för vår unika nästa generation SATCOM-as-a-Service base-rad på Ovzon 3, Ovzon On-Board-Processor, Ovzon T7 och Ovzon T6. Vi är övertygade om att denna generation ytterligare kommer att stärka vår förmåga att leverera värde till kunderna och särskilja oss från konkurrenterna när det gäller prestanda, mobilitet och säkerhet.

Fokus på tillväxt och leverans resten av 2023

Resten av 2023 kommer vi att vara mycket fokuserade på att skapa tillväxt och givetvis också på slutförandet av Ovzon 3 för en så snabb uppsändning som möjligt.

Dessutom har vi också tillfört nyckelkompetens, erfarenhet och ledarskap till vår ledningsgrupp, med ökat fokus på affärsutveckling, tillväxt, teknikutveckling och leverans av våra viktiga nya teknologisatsningar.

Vi fortsätter att arbeta nära kunder, tongivande partners och slutanvändare för att leverera värde och stärka vår marknadsposition ytterligare. Vi vet att vi kommer att kunna möta världens snabbt växande behov av högpresterande, säker och snabb mobilkommunikation.

Per Norén, VD Ovzon

Webcast

I anslutning till denna delårsrapport kommer en webcast att hållas kl 14.00 (CEST), idag den 18 augusti 2023. Ovzons VD Per Norén och CFO Noora Jayasekara presenterar resultatet och svarar på frågor. Webbsändningen nås via följande länk: https://www.finwire.tv/webcast/ovzon/q2-2023/

Presentationen hålls på engelska, med möjlighet till att ställa frågor på svenska.

Subscribe to press releases and financial reports