Ovzon erhöll idag, från sin nya samarbetspartner, Swedish Space Corporation (SSC) en första order för Ovzons SATCOM-as-a-Service-lösning. Det initiala kontraktet avser en period under det första halvåret 2023 då tjänsten tas i bruk.

Ovzons SATCOM-as-a-Service är marknadens ledande integrerade satellitkommunikations-lösning. Den inkluderar Ovzons ultrasmå mobila satellitterminaler, integrerade med säkra och högpresterande satellitnätverk samt 24/7/365 avancerad support och service. I och med detta kontrakt fördjupar Ovzon sitt samarbete med SSC, som agerar både som huvudpart i dialogen med kunder inom främst svenska myndigheter och samhällsviktiga organisationer och som samarbetspartner för leverans av tjänsten. Båda är viktiga delar i den helhetslösning som nu har skapats för att möta dessa slutkunders specifika och kritiska behov.

“Vi är väldigt glada och stolta över att vi i samarbete med SSC har erhållit denna första order. Vi förser kunden med en världsledande helsvensk och högeffektiv satellitkommunikations-tjänst baserad på svensk teknologi och innovation. Tjänsten möjliggör en ny nivå av förmåga som behövs i en värld av ökad geopolitisk oro. Vi hoppas självklart också på ett fortsatt samarbete runt vår satellit, Ovzon 3 och dess unika egenskaper med ökad mobilitet, prestanda och resiliens för att ytterligare stärka förmågan för kunder som måste kunna bedriva samhällsviktig verksamhet i komplexa och utsatta situationer”, säger Per Norén, VD för Ovzon

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Norén, VD, pno@ovzon.com, +1 206 931 7232

Subscribe to press releases and financial reports