Ovzon har fått en förnyad order på Ovzon’s SATCOM-as-a-Service från det amerikanska försvaret (U.S DOD) genom vår partner Intelsat General Communications (IGC). Kontraktsförlängningen sträcker sig över 12 månader och är värderad till 1,8 MUSD. Kontraktet gäller från den 15 juni 2022. Ordern avser Ovzon’s SATCOM-as-a-Service i specifika regioner i världen.

Ovzon’s SATCOM-as-a-Service levererar unik prestanda, förmåga och smidighet som är oöverträffad i branschen.

Denna förnyade order inkluderar inte andra SATCOM-as-a-Service bastjänster som Ovzon levererar till det amerikanska försvaret, vilka förväntas förnyas senare under 2022.

“Vi är väldigt tacksamma för det fortsatta förtroendet som U.S. DOD visar oss. Vi tar vårt partnerskapsansvar på största allvar och kommer att fortsätta förse denna krävande kund med säkra tjänster så de kan utföra sina kritiska uppdrag.
Vi är stolta över att kunna erbjuda vår ledande SATCOM-as-a-Service lösning till U.S. DOD och ser fram emot att kunna leverera än mer avancerade tjänster baserade på vår nya satellit, Ovzon 3, för att ytterligare höja nivån av prestanda, förmåga och smidighet”, säger Per Norén, VD för Ovzon.

Denna information är sådan information som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Ovzon AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Norén, VD, pno@ovzon.com, +1 206 931 7232

Subscribe to press releases and financial reports