Ovzon har säkrat ett nytt kontrakt från amerikanska Intelsat General Corporation (IGC). Kontraktet, på ca 2 miljoner USD, är en förlängning av nuvarande avtal för fortsatt nyttjande av Ovzons OHO-2 satellitkommunikationstjänst.

“Vi är mycket glada att se en fortsatt efterfrågan för vår OHO-2-tjänst. Vårt mål är att skicka upp egna satelliter, vilket avsevärt kommer att förbättra tjänstens prestanda och täckningsområde. Fram till dess att våra egna satelliter kommer upp fortsätter vi att erbjuda vad som, enligt vår mening, är den bästa satellittjänsten i marknaden med hjälp av hyrd kapacitet på tredje parts satelliter”, säger Per Wahlberg, VD för Ovzon.

Denna information är insiderinformation som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 september 2018 kl. 08:30 CET.

För mer information kontakta

Per Wahlberg, VD

Tel: +46 8 508 600 60

E-mail: media@ovzon.com

Om Ovzon

Ovzon är en leverantör av en satellit-baserad mobil bredbandstjänst som riktar sig till marknader och användare i behov av höga datahastigheter i kombination med mobilitet. Applikationer inkluderar realtidssensorer och videouppladdningar antingen från rörliga plattformar som små fordon, flygplan eller små drönare, eller personal på plats som bär terminalerna med sig.

Sedan Ovzon grundades har Bolaget utvecklat en komplett satellitkommunikationstjänst med kompakta och mobila terminaler i fokus. Ovzons nuvarande system är utformat för att ge konkurrensfördelar genom en unik kombination av flera egenskaper, däribland hög mobilitet, höga datahastigheter både på upplänk och nedlänk, små terminaler och hög länktillgänglighet. Ovzons nuvarande tjänsteutbud bygger på leasade satellittranspondrar från fem befintliga kommunikationssatelliter. För att utöka tjänsternas täckning och den totala tillgängliga bandbredden avser Ovzon leasa ytterligare satellitkapacitet, bl.a. från satelliter som är under tillverkning och planeras skjutas upp under 2019. Bolagets mål är att skjuta upp egna satelliter för att kunna leverera en ännu kraftfullare tjänst till sina kunder.

Ovzon har sitt huvudkontor i Solna och har också kontor i Tampa i Florida, USA och i Bethesda i Maryland, USA. Koncernen har 18 anställda samt fyra heltidskonsulter och fem deltidskonsulter. Ovzon är sedan i maj 2018 noterat på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

 

Subscribe to press releases and financial reports