Ovzon har fått en order från sin italienska partner Gomedia Satcom. Ordern omfattar tjänster och kapacitet på en av Ovzons lediga styrbara satellitantenner. Kontraktet är på 6 månader, värderas till 0,2 MUSD och börjar den 5 juli 2022.
 

Ovzon har redan idag ett mycket välfungerande samarbete med sin italienska partner Gomedia Satcom och levererar sedan början av 2022 sitt helheterbjudande SATCOM-as-a-Service till den italienska brand- och räddningstjänsten med oöverträffad nivå av prestanda, smidighet och säkerhet.

Den nya ordern omfattar tjänster och kapacitet på en av Ovzons styrbara antenner, men utgör också starten för ett utökat samarbete mellan Ovzon och Gomedia Satcom där nya applikationer utvecklas för att möta den ökande efterfrågan på nuvarande och nya marknadssegment.

“Vårt partnerskap med Gomedia Satcom har varit en framgång från dag ett. Nu tar vi det till nästa nivå. Det är i linje med vår strategi att skapa en portfölj av nya applikationer, med vårt kärnerbjudande Ovzon SATCOM-as-a Service som bas, och fortsätta utöka vår unikhet på marknaden”, säger Per Norén, VD för Ovzon.

“Vi arbetar väldigt nära Ovzon och med våra italienska och europeiska kunder då deras behov utvecklas och ökar med tiden. Det här är ett naturligt nästa steg i detta samarbete. Ovzon är världsledande inom mobilsatellitkommunikation, så vi är glada över att utveckla dessa nya applikationer och tjänster tillsammans”, säger Gaetano Morena, VD för Gomedia Satcom.

For further information, please contact:
Per Norén, CEO, pno@ovzon.com, +1 206 931 7232

Subscribe to press releases and financial reports