Ovzon erhöll idag, genom sin partner Intelsat General Communications (IGC), ett flertal förnyade ordrar för Ovzon SATCOM-as-a-Service till USA:s försvarsdepartement (U.S. DOD). Dessa kontraktsförlängningar sträcker sig över 12 månader och gäller från mitten av december 2022.

Ovzons SATCOM-as-a-Service är marknadens ledande integrerade satellitkommunikationslösning. Den kombinerar Ovzons ultrasmå mobila satellitterminaler, integrerade med säkra och högpresterande satellitnätverk samt industriledande service och support via Ovzons Network Operations Center (NOC). Ovzons SATCOM-as-a-Service levererar en oöverträffad nivå av strategisk, operativ och taktisk förmåga till U.S. DOD och deras viktiga och kritiska uppdrag.

"Det är en enorm ära att erhålla detta fortsatt starka förtroende från det amerikanska försvaret. Vi är ytterst engagerade i att leverera den bästa och mest uthålliga och högkvalitativa SATCOM-as-a-Service-lösningen på marknaden. Vår relation med U.S. DOD är stark och vi kommer att fortsätta att arbeta nära tillsammans för att stödja deras svåra, kritiska och globala uppdrag. Vi är också exalterade över att inom en snar framtid kunna tillhandahålla nya och helt unika kommunikationslösningar via vår snart lanserade satellit Ovzon 3. Detta kommer att ytterligare stärka förmågan i denna kunds uppdrag i komplexa och utsatta miljöer", säger Per Norén, VD för Ovzon.

Denna information är sådan information som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Ovzon AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Norén, VD, pno@ovzon.com, +1 206 931 7232

Subscribe to press releases and financial reports