Ovzon har erhållit en order om 4,8 MUSD (50 MSEK) för att tillhandahålla tre månader av Ovzons integrerade SATCOM-as-a-Service-lösning för en europeisk kund. Ordern inkluderar även Ovzons On-The-Move-terminaler (OTM).

Ovzons SATCOM-as-a-Service-lösning till denna kund inkluderar ett satellitnätverk med hög bandbredd, mobila OTM-terminaler, markbunden anslutning och kundsupport dygnet runt, 365 dagar om året. Leveranserna av Ovzons OTM-terminaler sker från en ny terminalleverantör, SkyComm.

“Kombinationen av mobilitet, tillförlitlighet, prestanda och användarvänlighet gör Ovzon SATCOM-as-a-Service idealisk för att stödja världens mest kritiska uppdrag. Med anledning av den globala geopolitiska situationen har efterfrågan på våra tjänster ökat. Vi är glada över möjligheten att arbeta med en ny terminalleverantör i form av SkyComm och ser fram emot att utveckla vårt samarbete”, säger Ovzons VD, Per Norén.

Denna information är sådan information som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Ovzon AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Norén, VD, pno@ovzon.com, +1 206 931 7232

Subscribe to press releases and financial reports