Ovzon har erhållit en ny SATCOM-as-a-Service order på 51 miljoner SEK (5,9MUSD) från det amerikanska försvaret (U.S. DoD) genom bolagets partner Intelsat General Communications (IGC), rörande utökad användning av Ovzons globala satellittjänster. Ordern, som är den andra stora utökningen av U.S. DoDs användning av Ovzons högpresterande tjänster under de senaste 60 dagarna, löper under ett år.

Genom denna order förstärks U.S. DoDs förmåga att bistå och stödja kritiska uppdrag runt om i världen. Ovzons helt integrerade satellitkommunikationstjänster, SATCOM-as-a-service, ger statliga och kommersiella användare oöverträffad prestanda när det gäller datahastigheter, mobilitet, säkerhet och resiliens. Precis som den tidigare erhållna beställningen från juni i år, kommer denna nya order att göra det möjligt för U.S. DoD att använda sina befintliga Ovzon terminaler på ännu fler platser runt om i världen. Ovzons terminaler inkluderar både "On-the-Move" och "On-the-Pause" lösningar, där Ovzons T6-terminal är bolagets senaste tillskott av en mycket kompakt, högpresterande, användarvänlig, lätt och robust satellitterminal.

”Denna nya och utökade order från U.S. DoD visar på ett stärkt förtroende för Ovzon och våra unika mobila bredbandstjänster. Detta är en kund som ställer mycket höga krav och som verkar globalt i svåra och utmanande miljöer. Vi fortsätter vara 100% fokuserade på att uppfylla kundens förväntningar kring högsta prestanda, leverans och innovation. Vi är tacksamma och hedrade för det förtroende som U.S. DoD visar oss. Vi kommer att fortsätta göra allt vi kan för att fördjupa detta förtroende”, säger Per Norén, VD för Ovzon.

Denna information är information som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt (EU) 596/2014 marknadsmissbruksförordningen. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom kontaktpersonerna nedan, vid den tidpunkt som Ovzon ABs (publ) nyhetsdistributör Cision har angett, efter publicering av detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Norén, VD, pno@ovzon.com +1 206 931 7232

Subscribe to press releases and financial reports