Ovzon har säkrat förnyade kontrakt, värderade till totalt 16,6 MUSD, från amerikanska försvaret (US DoD), via den amerikanska tjänsteleverantören Intelsat General Corporation, IGC. Kontrakten motsvarar tolv månaders användning av bolagets satellitkommunikationstjänst på två Ovzon-tjänster (OHO-1N och OHO-3N) och initialt tre månader av en tjänst (OHO-2).

Under antagandet att kunden förnyar OHO-2-kontraktet kvartalsvis framöver, förblir det totala potentiella årliga ordervärdet från amerikanska försvaret oförändrat avseende dessa tjänster, jämfört med 2017/2018 (22,85 MUSD). Beslutet att upphandla OHO-2-tjänsten för en första tremånadersperiod istället för tolv månader antas bero på eventuella ändrade täckningsbehov.

“Vi påbörjar nu vårt sjätte år som partner till amerikanska försvaret och vi ser fram emot att fortsätta denna långsiktiga relation. Våra slutkunder fortsätter att vara mycket nöjda med den högpresterande Ovzon-tjänsten. Dessa resultat uppnås med användning av hyrd kapacitet från tredjepartssatelliter. Med framtida egenägda satelliter kommer vi att kunna förbättra vår service och erbjudande ytterligare. Vi är väldigt stolta över att det amerikanska försvaret, med sina krav på högsta kvalitet och högteknologiska leverantörer, är vår kund – en utmärkt referens för Ovzon”, säger Per Wahlberg, VD för Ovzon.

Denna information är insiderinformation som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 september 2018 kl. 08:30 CET.

För mer information kontakta

Per Wahlberg, VD

Lennart Hällkvist, Styrelseordförande

Tel: +46 8 508 600 60

E-mail: media@ovzon.com

Om Ovzon

Ovzon är en leverantör av en satellit-baserad mobil bredbandstjänst som riktar sig till marknader och användare i behov av höga datahastigheter i kombination med mobilitet. Applikationer inkluderar realtidssensorer och videouppladdningar antingen från rörliga plattformar som små fordon, flygplan eller små drönare, eller personal på plats som bär terminalerna med sig.

Sedan Ovzon grundades har Bolaget utvecklat en komplett satellitkommunikationstjänst med kompakta och mobila terminaler i fokus. Ovzons nuvarande system är utformat för att ge konkurrensfördelar genom en unik kombination av flera egenskaper, däribland hög mobilitet, höga datahastigheter både på upplänk och nedlänk, små terminaler och hög länktillgänglighet. Ovzons nuvarande tjänsteutbud bygger på leasade satellittranspondrar från fem befintliga kommunikationssatelliter. För att utöka tjänsternas täckning och den totala tillgängliga bandbredden avser Ovzon leasa ytterligare satellitkapacitet, bl.a. från satelliter som är under tillverkning och planeras skjutas upp under 2019. Bolagets mål är att skjuta upp egna satelliter för att kunna leverera en ännu kraftfullare tjänst till sina kunder.

Ovzon har sitt huvudkontor i Solna och har också kontor i Tampa i Florida, USA och i Bethesda i Maryland, USA. Koncernen har 18 anställda. Ovzon är sedan i maj 2018 noterat på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

 

Subscribe to press releases and financial reports