Rymdstyrelsen har fattat beslut om att stödja Ovzons tekniska utveckling genom en bidragsfinansiering om cirka 10 MSEK.  

Bidraget betalas ut efter uppnådda milstolpar under projektets löptid på två år. Finansieringen är avsedd för utveckling av en markkomponent för Ovzons satellittjänst. Utvecklingen möjliggör skräddarsydda satellitterminaler avseende funktion, storlek samt utformning för att passa de mobila applikationer som är prioriterade hos bolagets användare.

” Vi är glada över Rymdstyrelsens beslut. Ovzon tar nu nästa steg i vår utvecklingsplan för att säkerställa att vår tjänst fortsätter ligga i satellitkommunikationens framkant,” säger Per Wahlberg, VD Ovzon AB.

”Rymdstyrelsens bidrag till teknikutveckling syftar till att stärka svenska företags utveckling och konkurrenskraft inom internationell rymdverksamhet. Ovzon har under kort tid lyckats utveckla en konkurrenskraftig satellittjänst som kombinerar mobilitet med bandbredd,” säger Christer Nilsson, Director of Technology, Rymdstyrelsen.

För mer information vänligen kontakta

Mats Sjölin, IR & Kommunikation,

tel: +46 8 508 600 60

mobil: +46 703 35 66 63

msj@ovzon.com

Om Ovzon
Ovzon är en leverantör av en satellit-baserad mobil bredbandstjänst som riktar sig till marknader och användare i behov av höga datahastigheter i kombination med mobilitet. Applikationer inkluderar realtidssensorer och videouppladdningar antingen från rörliga plattformar som små fordon, flygplan eller små drönare, eller personal på plats som bär terminalerna med sig.

Sedan Ovzon grundades har bolaget utvecklat en komplett satellitkommunikationstjänst med kompakta och mobila terminaler i fokus. Ovzons nuvarande system är utformat för att ge konkurrensfördelar genom en unik kombination av flera egenskaper, däribland hög mobilitet, höga datahastigheter både på upplänk och nedlänk, små terminaler och hög länktillgänglighet. Ovzons nuvarande tjänsteutbud bygger på leasade satellittranspondrar från fem befintliga kommunikationssatelliter. För att utöka tjänsternas täckning och den totala tillgängliga bandbredden avser Ovzon leasa ytterligare satellitkapacitet, bl.a. från satelliter som är under tillverkning och planeras skjutas upp under 2019. Bolagets mål är att skjuta upp egna satelliter för att kunna leverera en ännu kraftfullare tjänst till sina kunder.

Ovzon har sitt huvudkontor i Solna och har också kontor i Tampa i Florida, USA och i Bethesda i Maryland, USA. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.

 

Subscribe to press releases and financial reports