Ovzon har erhållit ett förnyat kontrakt via Airbus från Storbritanniens försvarsdepartement (UK MoD). Kontraktet gäller för fortsatt utnyttjande av Ovzon’s SATCOM-as-a-Service vilket inkluderar satellitkapacitet och Ovzon’s industriledande mobila satelitterminaler.

Ordern är en 6 månaders förlängning av den första ordern som Ovzon erhöll tidigare i år.
Värdet på ordern är 4,85 miljoner SEK. Förlängningen börjar gälla från
februari 2022.
Ovzon tjänster har redan framgångsrikt använts i ett antal olika scenarier och i varierande miljöer av UK MoD. Bland annat har kunden använt Ovzon mobila satelitterminaler för att skapa ett tillfälligt nätverk över ett större geografiskt område med den kapacitet som krävs för att integrera ett antal olika applikationer såsom röst och radiotjänster samt överföring och
streamning av video.

”Vi är mycket nöjda att Airbus har förlängt denna order med Storbritanniens försvarsdepartement. Vi är hedrade att få bekräftelse på att kunden har ett stort förtroende för Ovzon’s integrerade SATCOM-as-a-Service. Vi vet att kunden ställer höga krav på mobilitet, satellitkapacitet och pålitlighet i de kritiska situationer dessa organisation verkar i. Vårt mål är att fortsätta uppfylla dessa krav genom design, utveckling och innovation av våra produkt och tjänster”, säger Ovzon’s VD, Per Norén.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Norén, VD, pno@ovzon.com, +1 206 931 7232

Subscribe to press releases and financial reports