Ovzon har säkrat ett förnyat kontrakt om totalt 14,6 MUSD från amerikanska försvaret (US DoD), via den amerikanska tjänsteleverantören Intelsat General Corporation, IGC. Kontraktet inkluderar kapacitet på en styrbar antenn och följer på en mindre order på Ovzons nya T6-terminal för samma kund.

Kontraktet avser Ovzons satellitkommunikationstjänst under 12 månader, från december 2020 till mitten av december 2021.

Ovzons nuvarande service, som använder leasad satellitkapacitet, kommer att utökas med Ovzons egna satellit Ovzon 3 som lanseras i slutet av 2021. Ovzon 3, som har betydligt högre prestanda och funktionalitet, är ett viktigt steg för att revolutionera satellitbaserat mobilt bredband, med högsta bandbredd och med de minsta terminalerna. Ovzon 3 är den första av ett antal egna planerade satelliter som skall ge global räckvidd med Ovzons service.

”Vi är glada att se denna nya förlängning av avtalet med US DoD och stolta över deras förtroende för vår högpresterande Ovzon-tjänst. Med detta kontrakt bereder vi väg för vår kommande satellit, Ovzon 3. Ovzon 3 är bestyckad med ett antal styrbara antenner som kommer att förbättra vår service och vårt erbjudande ytterligare”,
säger Magnus René, VD för Ovzon.

Denna information är insiderinformation som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 16 december 2020 kl 08.00 CET.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus René, VD
mre@ovzon.com
+1 781 266 69 57

For ytterligare information kontakta

Magnus René, CEO, mre@ovzon.com, +1 781 266 6957

Subscribe to press releases and financial reports