Ovzon erhöll idag, från sin partner Intelsat General Communications (IGC), en förnyad order för sin bastjänst av Ovzon SATCOM-as-a-Service, till det amerikanska försvaret (U.S. DOD). Kontraktsförlängningen sträcker sig över 12 månader och ordervärdet uppgår till 133 miljoner SEK. Kontraktet gäller från mitten av december 2021 till slutet av december 2022.

Ovzon’s SATCOM-as-a-Service leverans till det amerikanska försvaret har uppvisat en stark tillväxt under 2021. Den förnyade bastjänstordern inkluderar inte produkt- och tjänstetilläggsorder som Ovzon erhållit från U.S. DOD under 2021. Tilläggstjänsterna omfattar en utvidgning av satellitnätverket, med målsättning att uppnå global täckning, samt en betydande ökning i antalet mobila satelitterminaler, Ovzon T6. Ovzon’s industriledande mobila satellitterminaler integrerade med ett globalt satellitnätverk, levererar oöverträffade nivåer av strategisk, operativ och taktisk agilitet för det amerikanska försvaret och andra användargrupper som ställer höga krav på avancerade kommunikationslösningar.

"Vi är hedrade över att fortsätta leverera Ovzon’s SATCOM-as-a-Service till våra partners inom U.S. DOD. Vi värdesätter det djupa förtroende som denna viktiga kund fortsätter att visa oss. Ovzon’s medarbetare är helt fokuserade på, och medvetna om de kritiska uppdrag som våra produkter och tjänster stödjer runt om i världen. Vi strävar alltid efter förträfflighet och att överträffa förväntningarna på prestanda, smidighet, uthållighet och innovation", säger Per Norén, VD för Ovzon.

Denna information är sådan information som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Ovzon AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Norén, VD, pno@ovzon.com, +1 206 931 7232

Subscribe to press releases and financial reports