Ovzon har fått en order om förnyelse av Ovzons SATCOM-as-a-Service från brittiska försvarsmakten (UK MoD) genom bolagets partner Airbus. Den 18 månader långa förnyelsen, värderad till 1,1 MUSD, startar den 1 september 2022 och avser en förlängning av Ovzons tjänster i specifika delar av världen.

Ovzons SATCOM-as-a-Service levererar oöverträffade nivåer av prestanda, mobilitet och tillförlitlighet som är ojämförlig i branschen.

Förnyelsen inkluderar inte alla kritiska SATCOM-as-a-Service-lösningar som Ovzon levererar till den brittiska regeringen, som förväntas förnyas senare under 2022.

“När säkerhetssituationen i Europa fortsätter att utvecklas kommer säker, mobil, höghastighetssatellitkommunikation att bli ännu mer kritisk för styrning och kontroll, leverans av sensordata och viktigast av allt säkerställd kommunikation för de viktigaste befäls- och ledningsfunktionerna. UK MoD:s långsiktiga förnyelse av Ovzons tjänster är ett bevis på hur viktig säker kommunikation är för nationell säkerhet i de regioner man verkar. Med lanseringen av Ovzons första egna egna satellit, Ovzon 3, senare i år kommer vi att kunna leverera branschledande prestanda, kapacitet, elasticitet och säkerhet inte bara till Storbritannien utan till alla NATO-nationer som behöver den mest pålitliga och säkra SATCOM-as-a-Service lösningen i världen”, säger Per Norén, VD för Ovzon

Denna information är sådan information som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Ovzon AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Norén, VD, pno@ovzon.com, +1 206 931 7232

Subscribe to press releases and financial reports