Ovzon har fått en order av den svenska försvarsleverantören Saab. Ordern avser integration och tester av Ovzons satellittjänst på några av Saabs rörliga plattformar.

Ovzons unika mobila bredbandstjänst via satellit möjliggör de högsta datahastigheterna från de minsta satellitterminalerna. Ovzons tjänst har utvecklats speciellt för att möjliggöra så kallad Beyond Line Of Sight (BLOS) bredbandskommunikation till rörliga plattformar. Även mycket små plattformar, som vanligtvis är för små för andra satelliterbjudanden, kan utrustas med Ovzons BLOS bredbandskommunikation och en stor fördel med små terminaler på rörliga plattformar, oavsett om de används i luften, på land eller till havs, är att integrationen förenklas.

”Vi är glada att se denna order från Saab. Vi utvecklade vår tjänst för att kunna förse mobila enheter med bredbandig kommunikation över horisonten. Den här ordern bekräftar att vår tjänst, som möjliggör små mobila terminaler med höga datahastigheter, är attraktiv inom olika delar av försvarssektorn”, säger Magnus René, VD på Ovzon”

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus René, VD
mre@ovzon.com
+1 781 266 6957

For ytterligare information kontakta

Magnus René, CEO, mre@ovzon.com, +1 781 266 6957

Subscribe to press releases and financial reports