Ovzon har fått en förnyad order från det italienska brandförsvaret, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – CNVVF, genom sin lokala partner Gomedia Satcom. Den nya ordern, som innebär en fyrdubbling av den nuvarande affären, löper under 12 månader med start i maj 2021. Ordervärdet är cirka 0,9 MUSD.

Ordern är en expansion av en initial order som mottogs tidigare i år. Syftet är att förse alla CNVVFs 20 lokala regionkontor med Ovzons mobila satellitlösning. Tjänsten har redan använts framgångsrikt i en rad olika situationer, inklusive under ett räddningsuppdrag efter en lavin som drabbade det italienska området L’Aquila tidigare i år.

”I nödsituationer är det viktigt att snabbt kunna upprätta och upprätthålla bredbands-kommunikation för räddningspersonalen. Vi känner oss hedrade över att kunna stödja CNVVF i deras mycket viktiga uppgifter samtidigt som vi genom fortsatt nära samarbete försöker säkerställa att de alltid har tillgång till de kommunikationslösningar de behöver”, säger Magnus René, VD för Ovzon.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus René, VD
mre@ovzon.com
+1 781 266 6957

For ytterligare information kontakta

Magnus René, CEO, mre@ovzon.com, +1 781 266 6957

Subscribe to press releases and financial reports