Ovzon fortsätter stärka sin organisation med nya rekryteringar till koncernledningen och strategiskt viktiga roller med ökat fokus på tillväxt, affärsutveckling, produkt-, tjänste- och teknikutveckling.

Ovzons koncernledning består nu av följande sju personer:

  • Per Norén, Chief Executive Officer
  • Noora Jayasekara, Chief Financial Officer
  • Tom Hopkins, Chief Operating Officers
  • Kenneth Lejnell, Chief Technology Officer
  • Daniel Gager, Chief Commercial Officer
  • Kristofer Alm, Chief Marketing Officer
  • Lars-Ola Klockervold, Chief Engineer

Kristofer Alm tillträdde sin tjänst på Ovzon under våren 2023. Kristofer har bred och djup internationell erfarenhet från telekombranschen inom roller på Telia och Ericsson. Som Chief Marketing Officer (CMO) på Ovzon ska han främst fokusera på tillväxt, affärsutveckling, produkt- och serviceutveckling, varumärkespositionering samt strategi.

Lars-Ola Klockervold tillträdde tjänsten som Chief Engineer under våren 2023. Han kommer närmarst från rollen som VD på Syntronic Research & Development och har lång erfarenhet från ledande roller inom svenska industriföretag såsom Sandvik och Ericsson. På Ovzon ska Lars-Ola leda produktutvecklingsorganisationen och därigenom säkerställa teknisk utveckling av nya och befintliga produkter. Han är också ansvarig för försörjningskedjan och produktion.

Daniel Gager kommer att lämna Ovzon den 1 september 2023. Bolaget har påbörjat en rekryteringsprocess avseende ny Chief Commercial Officer.

”Vi hälsar Kristofer och Lars-Ola varmt välkomna till Ovzon och vill samtidigt tacka Dan, som har varit en uppskattad del av ledarteamet, för hans insatser som kommer att gynna organisationen i många år framöver. Vi önskar Dan lycka till i hans framtida uppdrag”, säger Ovzons VD Per Norén.

Subscribe to press releases and financial reports