Ovzon och dess colombianska partner Bansat har tilldelats en order på åtta månader för mobil satellitanslutning till UDAPV (enheten för sårbara befolkningsgrupper), en avdelning inom den colombianska folkbokföringsenheten. Ordervärdet är 0,33 MUSD (3,4 MSEK).

Den colombianska regeringen och UDAPV har tidigare använt Ovzons SATCOM-as-a-Service för olika ändamål och visat stor belåtenhet avseende den höga tillförlitligheten, prestandan, mobiliteten och användarvänligheten.

Ovzons SATCOM-as-a-Service-erbjudande till UDAPV omfattar satellittäckning, bandbredd och den branschledande mobila satellitterminalen Ovzon T6. Ovzons unika tjänst gör det möjligt för UDAPV:s personal att få tillgång till sina centrala databaser från de mest avlägsna platserna i Colombia. Det möjliggör registrering av utsatta personer som inte har identifieringshandlingar och säkerställer deras tillgång till statliga tjänster samt erkännandet av deras medborgerliga rättigheter.

“Ovzon SATCOM-as-a-Service är idealisk för att stödja UDAPV-uppdraget.Tillsammans med vår partner Bansat erbjuder vi våra unika tjänster till den colombianska staten. Det är en stor ära för oss att få ge dem fortsatt stöd i detta viktiga uppdrag”, säger Per Norén VD för Ovzon.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Norén, VD, pno@ovzon.com, +1 206 931 7232

Subscribe to press releases and financial reports