Tidigare bedömde Ovzon att nettoomsättningen för 2023 skulle hamna som lägst på 250 MSEK. Ovzons bedömning är nu att nettoomsättningen för 2023 kommer att uppgå till minst 290 MSEK baserat på orderingången i fjärde kvartalet.

Som följd av accelererande orderingång och leveranser under november och december, justerar Ovzon sin tidigare bedömning avseende nettoomsättningen för helåret 2023 som publicerades i delårsrapporten för tredje kvartalet 2023. Erhållna order från SSC, amerikanska försvaret och en europeisk kund har bidragit till denna positiva utveckling.

Subscribe to press releases and financial reports