Ovzon, den industriledande leverantören av SATCOM-as-a-Service, tillkännager idag att man lanserar en ny mobil satellitterminal – Ovzon T7. Denna lätta, portabla och kraftfulla terminal är särskilt utformad för militärt och civilt försvar samt för polis och räddningstjänster. Den har redan i ett antal tester överträffat kundkrav och produktspecifikationer när det gäller prestanda, mobilitet och säkerhet.

Ovzon T7 är byggd för användande i miljöer där minimal storlek, låg vikt och uthållig strömförsörjning är nödvändigt, utan göra avkall på den högsta prestandan. Denna robusta, ultralätta terminal väger bara 2,8 kg och mäter 17 cm. Ovzon T7 är enkel att koppla upp för såväl nya som erfarna användare och kan laddas på vilken växelströms- eller likströmskälla som helst. Ovzon T7 kan sända och ta emot mycket stora datamängder. Terminalen kan på ett unikt sätt konfigureras för att undvika upptäckt och störning i de mest utmanande miljöerna.

I Ovzons befintliga SATCOM-as-a-Service-lösningar har Ovzon T7 uppnått överföringshastigheter på 10 Mbps för sändning och 60 Mbps för mottagning. När Ovzon 3-satelliten är operationell förväntas dessa siffror stiga, vilket ytterligare kommer att förstärka denna satellitterminals redan imponerande prestanda.

Ovzon T7 kommer också att kunna dra full nytta av den unika funktionalitet som tillhandahålls av Ovzon 3:s On-Board-Processor, för kontinuerlig uppkoppling i en snabbt föränderlig och störande miljö. Dessa funktioner inkluderar direktkommunikation mellan två Ovzon T7-terminaler som möjliggör autonom drift även om markstationer slutar fungera. Andra funktioner innefattar signaler som kan döljas i bruset, dolda trafikmönster, frekvenshopp och mycket mer. Det ökar förmågan att kommunicera vid användande av helikoptrar, flygplan samt andra obemannade farkoster i luften, på marken och på vatten.

“Vi är mycket stolta över att kunna förbättra våra kunders förmåga att utföra kritiska uppdrag i de mest utmanande miljöerna ytterligare. I en tidsera av ökande geopolitisk oro och miljökriser spelar innovation, utveckling och integrationen av vår nya Ovzon T7 mobila satteliterminal och en unik ny generation av Ovzon 3-satelliter i vår SATCOM-as-a-Service-lösning en stor roll. Ovzon kommer att kunna tillhandahålla oöverträffade nivåer av prestanda, mobilitet och resiliens”, säger Per Norén, VD för Ovzon.

Subscribe to press releases and financial reports