Ovzon har idag ingått ett flerårigt (upp till tre år) avtal med Intelsat med ett totalt ordervärde om 56 MUSD (cirka 520 MSEK). Avtalet påbörjas 2021 och ligger till grund för driftsättningen och tjänsteutvecklingen av Ovzons nya satellit, Ovzon 3, med uppskjutning samma år. Ovzon har utvecklat en mobil bredbandstjänst via satellit (en så kallad end-to-end-tjänst). När Ovzon 3 är i drift kommer det ge Intelsat, som huvudsaklig kund, möjligheten att sälja en global bredbandstjänst med mycket små satellitterminaler.

Genom avtalet med Ovzon kommer Intelsat kunna erbjuda en unik kombination av bredbandsuppkoppling med mycket små terminaler och en komplett tjänst till amerikanska myndigheter och liknande kunder. Ovzons unika tjänst uppfyller ett behov för snabb uppkoppling där användaren får möjligheten att samla in och fördela stora mängder data, i det närmaste i realtid, från platser där uppkoppling tidigare inte varit möjlig.

Genom att kombinera Ovzons unika tjänst med Epic, Intelsats globala kommunikationsplattform, kommer Ovzon och Intelsat gemensamt att erbjuda en dynamisk och global uppkoppling, med datahastigheter upp till 96 Mbps från terminaler av laptop-storlek. Den avancerade on-board processor (OBP) som utvecklas av Ovzon kommer möjliggöra nya funktioner, såsom kommunikation mellan mycket små terminaler. Ovzon och Intelsat ser Ovzons OBP som ett kraftfullt verktyg att möta framtidens kommunikationskrav.

”Ovzon 3 är ett viktigt första steg mot vår strategi att erbjuda en global tjänst med hög datahastighet. Vårt partnerskap med Intelsat bekräftar det växande behovet för vår unika satellittjänst för mycket små terminaler. Vi ser fram emot att fortsätta att arbeta tätt med Intelsat för att växa och samtidigt hjälpa Intelsat att driva på utvecklingen när de tillgodoser sina kunders behov”, säger Per Wahlberg, VD Ovzon

“Partnerskapet med Ovzon är ett kvitto på Intelsats historia av innovation med fokus på globala kompletta uppkopplingslösningar. Allt det unika i detta partnerskap kommer att tänja på de existerande gränserna genom att möjliggöra högre datahastigheter från mindre användarterminaler” säger Samer Halawi, kommersiell chef (CCO) på Intelsat. ”På Intelsat har vi en stark tro att partnerskap med företag med liknande visioner kommer att leda till universell tillgång till uppkoppling, vilket leder till förbättring av människors livskvalitet och utveckling av företag runt om i världen”, avslutar Samer Halawi.

Denna information är insiderinformation som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2019 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ovzon
Per Wahlberg, VD
Tel: +46 8 508 600 60
E-mail: media@ovzon.com

Intelsat Contact :
Michele Loguidice
Director, Corporate Communications
Tel +1-703-559-7372
Michele.loguidice@intelsat.com

Om Ovzon

Ovzon erbjuder en revolutionerande mobil bredbandstjänst via satellit som kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet – med hastigheter upp till 80 gånger snabbare än konkurrerande tjänster. Applikationerna inkluderar realtidssensorer och videouppladdningar antingen från rörliga plattformar som små fordon, flygplan eller små drönare, eller personal på plats som bär terminalerna med sig. Ovzon har sitt huvudkontor i Solna med kontor i Tampa i Florida, USA och Bethesda i Maryland, USA. Aktien (OVZON) handlas på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. Läs mer på www.ovzon.com

Om Intelsat

Intelsat S.A. (NYSE: I) är världens största satellitoperatör, med kostnadseffektiva bredbandslösningar för högkvalitativ video- och bredbandsuppkoppling var som helst i världen. Intelsats globala nätverk.kombinerar världens största backbone med infrastruktur och har en öppen arkitektur som tillgodoser kundernas behov för att skapa intäkter och räckvidd genom en ny generation nätverkstjänster. Tusentals organisationer och företag som levererar tjänster till miljarder människor över hela världen använder sig av Intelsats tjänster för att leverera den bästa bredbandsuppkopplingen, olika format av video för tv-sändningar, säker satellitkommunikation och mobiltjänster utan avbrott. Slutresultatet blir en helt ny värld, som tillåter oss att föreställa oss det omöjliga, kopplas samman utan några begränsningar och hjälper oss att förändra våra liv till det bättre. För mer information, besök www.intelsat.com.

 

Subscribe to press releases and financial reports